Sport

Det finns ett växande intresse i att använda ljus för att förbättra idrottsprestationer. Ljus är den viktigaste externa synkroniseraren för kroppens cirkadiska rytm. Rytmer är internt drivna variationer i en individs biologiska och beteendemässiga funktioner som cyklar över ungefär en 24-timmarsperiod. Eftersom idrottarens unika cirkadiska rytm påverkar den individuella prestationen kan ljuset användas för att modulera denna rytm samt ha en direkt positiv effekt på vakenhet och välbefinnande.

Att balansera träning, arbete, familj och privatliv är en svår utmaning för en elitidrottare och många gånger får sömnen betala priset för det. Studier rapporterar en försämrad prestation när det gäller uthållighetsprestanda. Minskad motivation på grund av sömnbrist tros vara en del av förklaringen till detta. Prestationer under kvällstid verkar påverkas i större utsträckning av sömnbrist än prestationer på morgonen¹.

Sömnbrist påverkar också inlärningen. Sömn av god kvalitet den första natten efter träningen är avgörande, och vetenskaplig forskning tyder på att sömnberoende inlärning av motoriska sekvenser är beroende av god sömn under de första 24 timmarna efter träningen².

Bättre sömn

För idrottare kan sömnbrist ha flera negativa effekter på prestationen. Att förbättra sömnen och anpassa dygnsrytmen till den cirkadiska kronotypen kan vara till fördel för idrottsprestationen. God sömn och till och med förlängd sömn kan vara fördelaktigt, vilket ses i förbättrad reaktionstid, vändningstid och allmän sprint bland simmare³.

Lindra jetlag

Resor till andra tidszoner leder till en rubbning av den cirkadiska rytmen där människokroppen försöker anpassa sig till tidsförändringarna. International Federation of Sports Medicine rekommenderar att man gradvis förskjuter sömnschemat (30-60 minuter per dag) mot resmålets sömnschema under några dagar före avresan genom att använda lämpligt tidsinställda ljus- och mörkerförhållanden, melatonin eller motion för att förskjuta den cirkadiska rytmen⁴.

Förbättra prestanda

Alla idrottare med elitprestationer utvärderar noggrant alla aspekter som påverkar prestationen. Tidsmässigt anpassat ljus som stabiliserar den cirkadiska rytmen kan förbättra prestationen⁵. Dessutom skulle ljusets direkta alarmerande effekt kunna användas för att förbättra vakenhet och motivation. Ljusduschar som ger högintensivt kallt vitt ljus kan också användas för att aktivera och öka energin.

- Med BioCentric Lighting ™ får lagmedlemmarna en snabbare återhämtning, vilket har en positiv effekt på prestationen.

- Jari Kurri, styrelseordförande i Jokerit

Fritidscenter - Idrottsplats Turistattraktion - Dagsljus

Olika ljusinställningar av BCL i Vierumäki

Referenser

1. Thun E, Bjorvatn B, Flo E, Harris A, Pallesen S. Sömn, dygnsrytm och idrottsprestationer. Sleep Med Rev. 2015. doi:10.1016/j.smrv.2014.11.003
2. Venter RE. Sömnens betydelse för idrottares prestationer och återhämtning: En översiktsartikel. South African J Res Sport Phys Educ Recreat. 2012;34(1):167-184.
3. Halson SL, Juliff LE. Sömn, idrott och hjärnan 2. 234:13-31.
4. FIMS ställningstagande: Flygresor och idrottslig prestation. Mars 2004.
5. Facer-Childs E, Brandstaetter R. Effekten av den cirkadiska fenotypen och tiden sedan uppvaknandet på dygnsprestanda hos idrottare. Curr Biol. 2015;25(4):518-522. doi:10.1016/j.cub.2014.12.036