Hälso- och sjukvård

Dagsljus främjar hälsan.

Exponering för hög belysningsstyrka under dagen, antingen från solljus eller några timmars ljusterapi, har positiva effekter på kliniska parametrar som bland annat återhämtning, vistelsetid, depression och oro.

Men i många vårdmiljöer är tillgången till dagsljus begränsad. Individuella behov ställer olika krav på inomhusbelysning i dessa miljöer. Biocentrisk belysning är utformad för att leverera rätt mängd cirkadisk påverkan vid rätt tid på dagen, vilket hjälper patienter att återhämta sig snabbare och personalen att prestera bättre.

Opererande läkare

Nya standarder för hälso- och sjukvård.

I nuvarande standarder och riktlinjer för belysningssystem i patientrum anges horisontella belysningsgränser så lågt som 100 lux¹, en nivå som inte är tillräcklig för att ge samma fördelar som naturligt dagsljus (2000-100 000 lux) som vi har utvecklats under. Det är inte förvånande att patienter som ligger på sjukhus ofta lider av störningar i sömnen och den cirkadiska rytmen².

Med Biocentrisk belysning levererar vi en högre cirkadisk stimulans än branschens normer för liknande belysningslösningar, vilket ytterligare främjar hälsofördelar i samband med ljusmiljön.

Opererande läkare

Fördelar med BioCentric Lighting™

Skräddarsydda lösningar

Fristående

Exempel på användningsområden

Neonatal

Att hålla för tidigt födda patienter i en kontinuerligt mörk eller ständigt upplyst miljö på neonatalvårdsavdelningen berövar dem den cirkadiska stimulans som de skulle ha fått under graviditeten. På Helsingborgs sjukhus är ljusmiljön anpassad för att tillgodose de biologiska behoven hos både spädbarn, föräldrar och personal.

Äldreomsorg

Äldre personer har andra behov i sina hem än yngre personer. På vårdinrättningar är det vanligt att människor tillbringar merparten av tiden inomhus, vilket kan hindra dem från att upprätthålla deras cirkadiska rytm.

Akutvård

Akutvårdspatienter lever vanligtvis i låga nivåer av ljus, vilket kan leda till att de inte får tillgång till den ljusexponering som de behöver under dygnets gång. Det är inte överraskande att patienter på sjukhus ofta lider av sömnsvårigheter och störningar i dygnsrytmen. 

"Eftersom jag en gång i tiden arbetade som sjuksköterska på neonatalavdelningen visste jag hur viktigt det är med bra ljusförhållanden för barnen."
Annika Rosén
Helsingborgs sjukhus

Förkorta längden på vistelsen

Med högre ljusintensitet kan sjukhusvistelsen förkortas. En studie från 2013 påvisade en minskad vistelse på 7.3 timmar per 100lx ökning av dagsljus inomhus.³

Underlätta skiftarbete

Många skiftarbetare är sömniga på jobbet, vilket kan öka risken för mänskliga misstag. Användning av anpassat ljus kan därför vara lämpligt vid skiftarbete för att minska trötthet.⁴  

Minimera riskerna med desinfektion

UVen-lösningen för desinfektion använder UV-C-ljus för att snabbt, säkert och automatiskt desinficera både luft och ytor för att skapa en säker och hälsosam miljö.

Högre noggrannhet i undersökningar

Klinisk undersökning av för tidigt födda barn och deras hud kräver en god uppfattning om färg. Biocentrisk belysning ger en CRI som ligger över branschkraven.

Referenser

  1. Svensk standard SS-EN 12464-1:2021. Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus.
    2. Tan X, van Egmond L, Partinen M, Lange T, Benedict C. A narrative review of interventions for improving sleep and reducing circadian disruption in medical inpatients. Sleep Med. 2019;59:42-50. doi:10.1016/j.sleep.2018.08.007
    3. Joarder AR, Price A. Impact of daylight illumination on reducing patient length of stay in hospital after coronary artery bypass graft surgery. Light Res Technol. 2013;45(4):435-449. doi:10.1177/1477153512455940
    4. J.A. Olson, D. Z. Artenie, M. Cyr, A. Raz, V. Lee, Developing a light-based intervention to reduce fatigue and improve sleep in rapidly rotating shift workers. Kronobiol Int37, 573-591 (2020).