Hälso- och sjukvård

Sömn är en viktig faktor för att främja patienternas välbefinnande och återhämtning. Försämrad sömn är en känd stressfaktor på sjukhus, och patienter på sjukhus kämpar för att få tillräckligt med sömn på natten på grund av faktorer som obehag, oro, buller, olämplig ljusexponering och smärta.

På många vårdinrättningar är tillgången till dagsljus begränsad. I en undersökning av belysningsnivåerna hos akutvårdspatienter konstaterades att patienterna vistades i låga ljusnivåer under dagtid¹, och patienternas dygnsrytm för ljus och mörker visade sig vara extremt svag och fasförskjuten i förhållande till solcykeln². I en studie fann man ingen säsongsskillnad i ljusintensiteten i patientrummen, vilket tyder på att dagsljusexponeringen är låg.

I nuvarande standarder och riktlinjer för belysningssystem i patientrum anges horisontella belysningsgränser på 100-300 lux³, en nivå som inte är tillräcklig för att ge samma fördelar som naturligt dagsljus (2000-100 000 lux) som vi har utvecklats under. Det är inte förvånande att cirkadiska dysrytmier ofta upptäcks⁴ och att sjukhuspatienter ofta lider av störningar i sömnen och den cirkadiska rytmen⁵.

- Som tidigare sjuksköterska på neonatalavdelningen förstår jag hur viktigt det är med bra ljusförhållanden för barnen.

- Annika Rosén, Helsingborgs sjukhus

Förbättra skiftarbetet

Många skiftarbetare lider av extra hög sömnighet eller sömnlöshet och två tredjedelar av medicinska aktiviteter sker under det tredje skiftet. Studier har visat att exponering för stora mängder starkt ljus på natten ökar vakenheten, men detta måste vägas mot ljusets effekt på melatoninets nedbrytning. Behov av belysning mellan arbetsuppgifter, t.ex. "ljusduschar", kan vara lämpligt för att bibehålla den cirkadiska rytmen.

Förkorta vistelselängd

Dagtidsexponering för hög belysningsstyrka, antingen från solljus eller några timmars ljusbehandling, är känd för att ha positiva effekter på kliniska parametrar som återhämtning, vistelsetid, depression, ångest och användning av smärtstillande läkemedel. I en studie som undersökte sjukhusmiljön hade inlagda patienter över tre dagar kortare vistelsetid när de togs in i rum som vetter mot öster jämfört med rum som vetter mot väster⁶.

Fördelar för neonatalvård

Att hålla för tidigt födda patienter i en kontinuerligt mörk eller ständigt upplyst miljö på neonatalvårdsavdelningen berövar dem den cirkadiska stimulans som de skulle ha fått under graviditeten. I en systematisk genomgång av Cochrane Collaboration föreslår författarna bättre resultat när det gäller tillväxt och vistelsetid med cyklat ljus än med kontinuerligt nära mörker eller starkt ljus⁷.

På vårdinrättningar är det vanligt att människor tillbringar större delen av tiden inomhus. Behovet av ljus ökar med åldern.

Referenser

1. Bernhofer EI, Higgins PA, Daly BJ, Burant CJ, Hor- nick TR. Hospital lighting and its association with sleep, mood and pain in medical inpatients. J Adv Nurs. 2014;70(5):1164-1173. doi:10.1111/jan.12282
2. Danielson SJ, Rappaport CA, Loher MK, Gehlbach BK. Looking for light in the din: An examination of the circadian-disrupting properties of a medical intensi- ve care unit. Intensive Crit Care Nurs. 2018;46:57-63. doi:10.1016/j.iccn.2017.12.006
3. Ljus & Rum - Planeringsguide för belysning inomhus. Tredje utgåvan, 2013. ISBN 978-91-637-2488-6.
4. Billings ME. Circadian Dysrhythmias in the Intensive Care Unit. 2019;31(2015):393-402.
5. Tan X, van Egmond L, Partinen M, Lange T, Benedict C. A narrative review of interventions for improving sleep and reducing circadian disruption in medical inpatients. Sleep Med. 2019;59:42-50. doi:10.1016/j.sleep.2018.08.007
6. Taguchi T, Yano M, Kido Y. Influence of bright light therapy on postoperative patients: A pilot stu- dy. Intensive Crit Care Nurs. 2007;23(5):289-297. doi:10.1016/j.iccn.2007.04.004
7. Morag I, Ohlsson A. Cycled light in the intensi- ve care unit for preterm and low birth weight in- fants. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2016(8). doi:10.1002/14651858.CD006982.pub4