BioCentric Lighting™

BioCentric Lighting™ bygger på en djup förståelse för människans fysiologi. Ljus påverkar alla arter på jorden, särskilt människan. Evolutionen har gjort den naturliga variationen av ljus väsentlig för mänskligheten, ett behov som inte har förändrats trots våra förändrade beteenden. BioCentric Lighting™ är det enda systemet på marknaden som fullt ut kan främja den cirkadiska anpassningen genom att synkronisera våra biologiska behov med soltiden.

Biologiskt

Med BioCentric Lighting™ kontrollerar och kombinerar vi de ljusparametrar som påverkar din fysiologi. Dessa är våglängd, intensitet, riktning, timing och varaktighet. BrainLits ljusmiljöer är utformade för att ha samma positiva effekter som dagsljus, vilket säkerställer en naturlig synkronisering med biologiska klockor. Våra ljusmiljöer ger anpassningsbart ljus för att uppfylla det biologiska behovet för varje dag, oavsett årstid.

Individuellt

Individer har olika biologiska behov av ljusmiljöer. Olika situationer kräver olika ljusförhållanden. BioCentric Lighting™-systemet kan enkelt anpassas efter individens och situationens unika behov. Våra ljusmiljöer innehåller sensorer och algoritmbaserade recept, ljusrecept, för att anpassa sig till olika användare, yrken och tider på dygnet. 

Utvecklande

Pågående forskning ger nya kunskaper om ljusets positiva effekter för att förbättra sömnen och välbefinnandet. BioCentric Lighting™-systemet är lätt att anpassa för att möta dessa nya insikter. BrainLits teknik utvecklas ständigt i linje med den senaste forskningen och vårt vetenskapliga råd. Detta skapar en framtid för inomhusbelysning där människans välbefinnande alltid står i fokus.

BCL-lösningar

Grafisk design - Svartvitt
Svart och vitt - Grafisk design
Grafisk design - Svartvitt

Vi hjälper dig gärna att upptäcka hur BioCentric Lighting™ passar dina behov.

Vi hjälper dig gärna att upptäcka hur BioCentric Lighting™ passar dina behov.

Fördelar med BioCentric Lighting™

Högre vakenhet

Dagsljuset har en direkt uppvaknande effekt på vår hjärna. Människor tillbringar mer tid inomhus än någonsin tidigare och ser mindre dagsljus än vad vi biologiskt sett behöver. BioCentric Lighting™ stimulerar den naturliga produktionen av aktiveringshormonet kortisol under dagen genom att efterlikna variationer av dagsljus inomhus, vilket förbättrar kognition, drivkraft och kreativitet.

Bättre sömn

Människor följer en sömn- och vakencykel, vilket gör att vi är alerta vid vissa tider på dygnet och sömniga vid andra. Ljuset är en viktig faktor som påverkar denna cykel, även kallad den cirkadiska rytmen. En störd cirkadisk rytm påverkar oss negativt i många avseenden och kan orsaka sömnstörningar. BioCentric Lighting™ bidrar till att balansera den cirkadiska rytmen.

Förbättrad produktivitet

BioCentric Lighting™ bidrar till att balansera nivå och tidpunkt för produktion av aktiveringshormonet kortisol och sömnhormonet melatonin. Resultatet är en balanserad cirkadisk rytm, vilket förbättrar välbefinnande och uthållighet som ett resultat av bättre sömn och högre vakenhet.

Förstärkning av immunförsvaret

Genom att BioCentric Lighting™ efterliknar dagsljuset inomhus gynnar det många fysiologiska processer som är viktiga för vår hälsa, bland annat immunförsvaret, ämnesomsättningen, blodtrycket, hjärtfrekvensen och kroppstemperaturen.

HCL - Human Centric Lighting

Traditionella LED-lösningar och HCL-lösningar (Human Centric Lighting) fungerar med linjär ljusstyrning och fasta installationer i vanliga strömkretsar utan dynamiska förändringar av spektrum eller intensitet.

Efterliknat dagsljus ✓

fast installation ✓

Kontroll av cirkulärt ljus ✕

DYNAMISK belysning ✕

BIOLOGISKT ANPASSAD ✕

FEEDBACK-DRIVEN ✕

BCL - BioCentric Lighting

Varje armatur har en bred specifikation för att kunna ge ett hälsosamt, biocentriskt ljus. Armaturerna styrs och justeras av ljusstyrningen, LCS, som skickar styrsignaler till alla armaturer, baserat på algoritmer och relaterade data som samlats in från sensorerna i miljön. Detta är en unik och patenterad systemkomposition, där hälsosamt ljus genereras tack vare ett återkopplingssystem där styrsignaler bearbetas med maskininlärning och relaterade algoritmer.

Efterliknat dagsljus ✓

fast installation och fristående system ✓

Cirkulär LIGHT CONTROL ✓

Dynamisk belysning ✓

BIOLOGISKT ANPASSAD ✓

Återkopplingsstyrd ✓

Användning av BioCentric Lighting™

Varför?

Ljuset är inte bara till för synen utan också för att synkronisera kroppen med solens dag. Människor som vistas i våra ljusmiljöer är lyckligare, friskare och sover bättre. BioCentric Lighting™ kan öka vakenheten och förbättra prestationen, men också ge en avkopplande miljö för individuell kreativitet eller återhämtning.

Vem?

Oavsett vilken bransch du är verksam inom är BioCentric Lighting™ utformat med slutanvändaren i åtanke. Vare sig det är en elitidrottare som anpassar sig till en ny tidszon eller en långtidsvårdspatient som behöver mer dagsljus, kan vårt system enkelt anpassas för att passa olika behov. Vi ger bättre livskvalitet. För alla.

Var?

BioCentric Lighting™ kan med fördel användas i skolor, arbetsplatser, gym och arenor, industrisektorn, offentliga mötesplatser, sjukhusavdelningar, äldreboenden och mycket mer. Vår portfölj av systemlösningar passar smidigt in i alla miljöer.