Kontor

Ger energi i vardagen.

Belysning i kontorsmiljöer har traditionellt sett fokuserat på ergonomi och visuell funktion, men ljuset är inte bara till för synen. I näthinnan spelar en delpopulation av celler en viktig roll för att synkronisera kroppen och dess naturliga cirkadiska rytm med solens dygn. Människor har individuella behov av ljusexponering för att synkronisera vår cirkadiska rytm, vilket gör hälsosam kontorsbelysning viktig.

BioCentric Lighting på kontoret
BrainLit Alven på kontoret

Belysning för att optimera din dag.

BioCentric Lighting™ ger rätt typ av ljus vid rätt tidpunkt på dagen för att hjälpa dig att upprätthålla din naturliga dygnsrytm. I en miljö med återskapat dagsljus mår personalen bättre, får bättre koncentrationsförmåga och har lättare att fokusera på uppgifter¹,². Ergonomisk belysning minskar spänningar i ögon, nacke och axlar och har visat sig lindra huvudvärk för vissa kunder. 

BrainLit Alven på kontoret

Fördelar med BioCentric Lighting™

Välbefinnande för anställda

Med BioCentric Lighting™ kan arbetsgivare känna sig säkra på att stödja personalens välbefinnande och komfort på jobbet. Läs mer om fördelarna med BioCentric Lighting.

Anpassningsbart

Med BioCentric Lighting™-lösningar kan ljuset anpassas till olika aktiviteter under hela dagen, för konferensrum och möten.

Flexibilitet

Skapa den ultimata arbetsmiljön för de anställda. BrainLit Alven kan placeras på kontoret eller på arbetsplatsen i hemmet, är helt installationsfri och lätt att använda.

Upplev skillnaden.

"Alla bestämmer var de vill arbeta nu, här eller hemma. Personligen är jag mer än någonsin på kontoret, energinivån är så hög på det här stället att jag genast känner mig mer aktiv."
Carl-Henric Nilsson
VD för Kunskapspartner

Lösningar för alla behov.

Referenser

  1. Van de Putte, E. et al. Påverkan av integrerande belysning på sömn och kognitiva funktioner hos skiftarbetare under morgonskiftet i en monteringsfabrik. Appl Ergon 99, 103618, doi:10.1016/j.apergo.2021.103618 (2022).
  2. Hviid, C. A. P., C.; Dabelsteen, K. H. En fältstudie av den individuella och kombinerade effekten av ventilationshastighet och ljusförhållanden på elevernas prestationer. Byggnad och miljö 171, 106608, doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106608 (2020).
  3. Zhou, Y. et al. Motverkar starkt ljus den subjektiva nedgången efter lunchen i subjektiva tillstånd och kognitiva prestationer bland studenter? Gränser inom folkhälsa 9, doi:10.3389/fpubh.2021.652849 (2021).