Kontor

Belysning är en viktig del av arbetsmiljön som bidrar till både välbefinnande och arbetseffektivitet. Vi hjälper professionella arbetsplatser att förbättra produktiviteten och bekvämligheten för personalen. BrainLits system är också kompatibla med andra system, t.ex. A/V-, ventilations- och värmesystem.

Fluorescerande belysningssystem är fortfarande de vanligaste belysningskällorna på kontor. På grund av sin fysiska natur ger de inte de våglängder som krävs för att synkronisera sömn- och vakenrytmen med soldagen. Det finns möjligheter att använda belysning som ett verktyg för att hjälpa till att motivera de anställda och förbättra deras välbefinnande. Det efterliknande dagsljuset i BioCentric Lighting är anpassat efter personalens och företagens behov. I en miljö med naturligt ljus mår personalen bättre, ser högre koncentrationsnivåer och har lättare att fokusera på uppgifter. Korrekt belysningsergonomi minskar spänningar i ögon, nacke och axlar och har visat sig lindra huvudvärk för vissa kunder. 

Förbättra arbetsminnet

Ljus kan påverka det kognitiva arbetsminnet positivt efter viss ljusexponering. I en studie med friska deltagare hade 30 minuters exponering för blått ljus (469 nm), men inte amberljus (578 nm), en positiv effekt på korttidsminnet när det testades efter ljusexponeringen¹. I en liknande studie upptäcktes ökad aktivitet i den prefrontala hjärnbarken som undersöktes med funktionell magnetresonanstomografi. De som exponerades för blått ljus svarade snabbare på uppgifter².

Högre bekvämlighet för anställda

Belysningen spelar en viktig roll för att skapa en effektiv kontorsmiljö och se till att de anställda når sin fulla potential. Belysningen i ett rum påverkar vårt humör och belysningsmiljöer måste skapa förhållanden som motiverar och främjar välbefinnande. Dessutom förknippas lämplig belysning med en känsla av lycka. Blåtonat vitt ljus har visat sig ha en direkt subjektiv humörhöjande effekt³ och när vuxna bedömer sitt humör är det blått ljus som får de högsta humörpoängen⁴. 

Optimera arbetsmiljön

BioCentric Lighting stöder en effektiv användning av kontorsutrymmen. Standardinställningarna gör att ljuset kan ändras dynamiskt på ett dagliknande sätt. Systemet möjliggör en hög grad av anpassningsförmåga. Till exempel kan konferensrummen innehålla olika inställningar beroende på aktiviteterna. Ett mer intensivt ljus med högre CCT kan användas för brainstorming-sessioner och ett ljus med lägre intensitet kan användas under presentationer. Ljuset kan bidra till att optimera upplevelsen av arbetsmiljön i alla delar av kontoret. 

Bekväma arbetsmiljöer för de anställda på både arbetsplatsen och i hemmakontoret.

- Efter att ha upplevt BioCentric Lighting™ finns det ingen chans att jag återgår till traditionell inomhusbelysning.

- Eeva Hayashi, Head of Business & Partner Development, SONY Corporation

Referenser

1. Alkozei A, Smith R, Dailey NS, Bajaj S, Killgore WDS Acute exposure to blue wavelength light during memory consolidation improves verbal memory performance PLoS One (2017) Sep 18;12(9):e0184884
2. Anna Alkozei, PhD, Ryan Smith, PhD, Derek A. Pisner, BA, John R. Vanuk, BS, Sarah M. Berryhill, BS, Andrew Fridman, BS, Bradley R. Shane, BS, Sara A. Knight, BS, William D.S. Killgore, PhD, Exposure to Blue Light Increases Subsequent Functional Activation of the Prefrontal Cortex During Performance of a Working Memory Task, Sleep, Volume 39, Issue 9, 1 September 2016, Pages 1671–1680, https://doi.org/10.5665/sleep.6090
3. Choi K, Shin C, Kim T, Chung HJ, Suk HJ Awakening effects
of blue-enriched morning light exposure on university students’ physiological and subjective responses Sci Rep (2019) Jan 23;9(1):345
4. Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality Scand J Work Environ Health (2008) Aug;34(4):297-306