Kontor

Belysning som ger energi i vardagen.

Belysning i kontorsmiljöer har traditionellt sett fokuserat på ergonomi och visuell funktion, men ljuset är inte bara till för synen. I näthinnan spelar en delpopulation av celler en viktig roll för att synkronisera kroppen och dess naturliga cirkadiska rytm med solens dygn. Människor har individuella behov av ljusexponering för att synkronisera vår cirkadiska rytm, vilket gör hälsosam kontorsbelysning viktig.

Saga set

Optimera din dag med rätt ljus.

Biocentrisk belysning ger rätt typ av ljus vid rätt tidpunkt på dagen för att hjälpa dig att upprätthålla din naturliga dygnsrytm. I en miljö med återskapat dagsljus mår personalen bättre, får bättre koncentrationsförmåga och har lättare att fokusera på uppgifter¹,². Ergonomisk belysning minskar spänningar i ögon, nacke och axlar och har visat sig lindra huvudvärk för vissa kunder. 

Fördelar med biocentrisk belysning

Skräddarsydda lösningar

Fristående

Paket för rum

Ask paket med rumsbelysning

Paket för bord

Saga paket med bordsbelysning

Välmående för anställda

Med Biocentrisk belysning kan du som arbetsgivare känna dig säker på att gynna personalens bekvämlighet på jobbet men också deras långsiktiga välmående.

Enkelt att anpassa

Biocentrisk belysning kan anpassas till olika aktiviteter under dagen, vilket gör det till ett bra alternativ för både konferensrum och gemensamma kontorsutrymmen.

Flexibilitet

Ljusmiljöer finns i vilken skala som helst. Med den fristående lösningen Alven behöver du bara placera den bredvid ditt skrivbord och koppla in den.

"Alla bestämmer var de vill arbeta nu, här eller hemma. Personligen är jag mer än någonsin på kontoret, energinivån är så hög på det här stället att jag genast känner mig mer aktiv."
Carl-Henric Nilsson
VD för Kunskapspartner

Referenser

  1. Van de Putte, E. et al. Påverkan av integrerande belysning på sömn och kognitiva funktioner hos skiftarbetare under morgonskiftet i en monteringsfabrik. Appl Ergon 99, 103618, doi:10.1016/j.apergo.2021.103618 (2022).
  2. Hviid, C. A. P., C.; Dabelsteen, K. H. En fältstudie av den individuella och kombinerade effekten av ventilationshastighet och ljusförhållanden på elevernas prestationer. Byggnad och miljö 171, 106608, doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106608 (2020).
  3. Zhou, Y. et al. Motverkar starkt ljus den subjektiva nedgången efter lunchen i subjektiva tillstånd och kognitiva prestationer bland studenter? Gränser inom folkhälsa 9, doi:10.3389/fpubh.2021.652849 (2021).