Partner

Våra partners

Vi är stolta över att jobba tillsammans med en handfull partners som hjälper oss att sälja, leverera och installera BrainLits lösningar. Läs mer om våra partners genom att klicka på deras logotyper.

Ecophon är en ledande leverantör av akustiksystem. I mer än 50 år har Ecophon haft som mål att sprida medvetenhet om vikten av att skapa inomhusmiljöer som liknar det vi upplever i naturen. Ecophon skapar innovativa lösningar som hjälper människor att arbeta, lära sig, slappna av och må bättre.

Tillsammans har vi ett gemensamt mål: att skapa bättre inomhusmiljöer för människor. 

Vi är stolta över vårt partnerskap med Ecophon. Ljud och ljus är viktigt för människans hälsa och välmående eftersom det påverkar vår produktivitet, sömn och mycket mer. Idag tillbringar de flesta människor majoriteten av vår tid inomhus, i miljöer som inte är anpassade efter våra biologiska behov. Inomhus är vi exponerade för otillräckliga ljusnivåer och obekväma ljudmiljöer. Tillsammans tar vi med oss de naturliga utomhuskvaliteterna inomhus för att skapa miljöer som förbättrar folkhälsan. 

Vill du bli partner?

Är du en av våra partners?