UVen

UVen-lösningen för desinfektion använder UV-C-ljus för att snabbt, säkert och automatiskt desinficera både luft och ytor för att skapa en säker och hälsosam miljö.

Huvudfunktioner

Hur fungerar det?

Tomma rum exponeras för UV-C-ljus för desinfektion. Ett avancerat säkerhetssystem med radar- och infraröda sensorer identifierar att området är obemannat. En desinfektionssekvens startar automatiskt för att eliminera eventuella patogener från både luft och ytor.

Rummet kommer sedan att vara desinficerat för nästa person. Om någon går in i rummet under desinfektionen utlöses närvarodetektorn och systemet växlar från UV-C-belysning till vanlig belysning.

Material att ladda ner