UVEN

UVen Disinfection lighting by BrainLit

För säkrare miljöer

UVEN är ett unikt desinfektionsbelysningslösning som använder UVC-belysning för att snabbt, säkert och automatiskt desinficera både luft och ytor för att skapa en säker och hälsosam miljö.

På två minuter eliminerar UVEN mer än 90 % av SARS-CoV-2 (covid), mer än 99 % av E. coli och salmonella på ytor och i luften.

UVen Disinfection lighting by BrainLit

Hur fungerar det?

Tomma rum exponeras för UVC-ljus för desinfektion. Ett avancerat säkerhetssystem med radar- och infraröda sensorer identifierar att området är obemannat. En desinfektionssekvens startar automatiskt för att eliminera eventuella patogener från både luft och ytor.

Rummet kommer sedan att vara desinficerat för nästa person. Om någon går in i rummet under desinfektionen utlöses närvarodetektorn och systemet växlar från UVC-belysning till vanlig belysning.

Fördelar

På kontoret

I träningslokaler

Inom hälso- och sjukvård

Certifiering

UVEN har en livslängd på över 300 000 desinfektioner och har verifierats genom omfattande tester, specifikt för SARS-CoV-2, vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Produkten är patenterad av BrainLit, helt certifierad och säkerhetsklassad av UL för den amerikanska marknaden och CE för EU-marknaden.

Huvudfunktioner

Material att ladda ner