FAQ

Biocentrisk belysning

Biocentrisk belysning från BrainLit simulerar de viktigaste aspekterna av dagsljus, inklusive våglängd, intensitet, riktning, tidpunkt och varaktighet, för att upprätthålla den cirkadiska rytmen. Biocentrisk belysning levererar rätt cirkadisk stimulans vid rätt tidpunkt.

Biocentrisk belysning motverkar cirkadisk obalans orsakad av brist på tillgång till dagsljus. Biocentrisk belysning är en intelligent belysningslösning som efterliknar dagsljus och som använder algoritmbaserade ljusrecept för att både balansera och upprätthålla dygnsrytmen. Några av fördelarna med en synkroniserad dygnsrytm genom Biocentrisk belysning inkluderar:

  • Bättre sömn¹
  • Ökad vakenhet²
  • Förbättrad kognitiv förmåga³

Biocentrisk belysning levererar en specificerad cirkadisk effekt till användarna vid varje tidpunkt. Belysningens effekt varierar under dagen och det är specificerat vilken effekt den kommer att ha på dygnsrytmen av en grupp människor. Denna variation beskrivs av Biocentriska belysningsrecept, där våra ljusrecept är skräddarsydda.

Effekten av Biocentrisk belysning kvantifieras med hjälp av etablerade cirkadiska mätvärden och alla delar av det Biocentriska belysningssystemet är designade från grunden. Det finns ingen universell definition av vad Human Centric Lighting betyder och generellt sett är den cirkadiska effekten i Human Centric Lighting inte definierad och kan följaktligen inte skräddarsys till varken befolkning eller tillämpning.

Ja, vår fristående lösning Alven passar bra för hemmabruk.

Ja, men du måste tillbringa några timmar utomhus tidigt på dagen, eftersom det bidrar till en sund dygnsrytm. 

Ljusterapi i dess traditionella betydelse är mycket hög ljusstyrka under en kort tidsperiod, som återkommer med några dagars mellanrum. Biocentriska ljusrecept säkerställer att tidpunkten och varaktigheten av dygnsrytmeffekten är balanserad för att möta användarnas behov varje dag och upprätthålla en balanserad cirkadisk rytm.

Vi är stolta över att agera ansvarsfullt i allt vi gör och hjälper våra kunder att förbättra sin verksamhet på ett hållbart sätt. Vi är eniga med FNs 17 mål för hållbar utveckling (även kallad Agenda 2030) och följer en uppsättning riktlinjer som hjälper oss att agera på ett hållbart sätt när det gäller de sociala, ekonomiska och klimatmässiga aspekterna av att skapa tillväxt på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer.

Det finns inget som slår dagsljus mitt på dagen på sommaren. Däremot är mervärdet av dagsljus jämfört med fördelen med Biocentrisk belysning jämfört med konventionell inomhusbelysning generellt sett mycket mindre. Få av oss har möjlighet att tillbringa de timmar utomhus som behövs, dagligen, för tillräcklig exponering. Biocentrisk belysning kommer att lindra det underskottet. Exponering för utomhusmorgonljus vintertid kan, särskilt på nordliga breddgrader, vara mycket lägre än vad som skulle vara önskvärt ur ett dygnsperspektiv. Biocentrisk belysning kommer att lindra det.

Skicka din förfrågan via få en offert sidan. Om du bor i USA kan du köpa vår fristående lösning Alven online.

Vetenskap

Ljusa dagar och mörka nätter är det som talar om för masterklockan i vår kropp hur den ska synkronisera dygnsrytmen. Med otillräckligt ljusa dagar eller otillräckligt mörka kvällar, användning av skärmar eller upplysta sovrum nattetid, är meddelandet till masterklockan vagt, vilket resulterar i svag dygnsrytm och dålig sömnkvalitet.

Den cirkadiska rytmen hjälper till att reglera kroppens funktioner, bland annat vår sömn, ämnesomsättning och kognitiva förmåga. Ljus är den viktigaste synkronisatorn för den cirkadiska rytmen. När vi tillbringar större delen av vår tid inomhus i konventionell inomhusbelysning, kan våra cirkadiska rytmer ha svårt för att synkroniseras utan exponering för dagsljus. 

De flesta av oss får inte tillräckligt med ljus för att synkronisera vår kropp med soldygnet. Vi sover också för lite. Detta kan leda till en cirkadisk obalans, vilket har kort- och långsiktiga hälsoeffekter. 

Störningar i vår dygnsrytm kan inträffa under olika perioder och tillfällen i livet. Faktorer som kan påverka vår dygnsrytm är brist på dagsljusexponering och frekventa förändringar i vårt sömnschema.

En synkroniserad dygnsrytm är en viktig pusselbit som hjälper kroppens inre mekanismer att fungera. Den påverkar dina sömnvanor, liksom andra aspekter av kroppens funktioner, t.ex. hormoner, kroppstemperatur och matvanor.

Biocentrisk belysning är ett system som kan hantera cirkadisk anpassning genom att synkronisera vår biologiska rytm med soltiden.

Ljus har en mer betydande effekt på vår biologi och vårt välbefinnande än vad de flesta människor är medvetna om och som sträcker sig längre än det visuella. Läs mer om effekter av ljus. Ljus påverkar människans fysiologi på många sätt, bland annat sömn och tillväxt.

Människor skiljer sig åt när de föredrar att sova och vakna, vilket är ett fysiologiskt beteende som kallas för kronotyper

Nej. Blått ljus kan användas för att förbättra uppmärksamheten och upprätthålla arbetsminnet. Å andra sidan är det viktigt att minska exponeringen för blått ljus på kvällen, eftersom det kan leda till förskjuten sömn eller svårigheter att somna.

Hälsosamt ljus stimulerar vår cirkadiska rytm vid rätt tid på dygnet och undviker att störa den under kvällen och natten. Det hjälper till att synkronisera vår cirkadiska rytm med soldygnet och det sociala schemat. 

Ohälsosamt ljus har otillräcklig eller godtycklig stimulering eller i värsta fall direkt störande stimulering av den cirkadiska rytmen. Konventionell belysning är ofta för svag dagtid och för ljus på natten, och därför ohälsosam. 

Lösningar

Vi levererar hälsosamma och säkra miljöer med hjälp av ljus. Våra lösningar kan användas för omedelbara sanitära ändamål eller för att stödja långsiktig hälsa och välbefinnande.

ELVEN är en skräddarsydd lösning med Biocentrisk belysning. Det kan vara en enskild armatur eller ett helt system till hela företaget, sjukhus eller liknande som kan växa och anpassas skalbart.

ALVEN är en fristående Biocentrisk belysningslösning.

Biocentrisk belysning paketlösningar är förkonfigurerade plug and play-paketlösningar skräddarsydda för applikationen med specificerad circadian power (mEDI).

Vår lösning UVEN är ett unikt desinfektionsbelysningslösning som använder UVC-belysning för att snabbt, säkert och automatiskt desinficera både luft och ytor för att skapa en säker och hälsosam miljö.

Om BrainLit

BrainLits verksamhet bygger på en djup förståelse för ljusets inverkan på människans fysiologi. Vårt mål är att sätta den globala standarden för hälsosam belysning och förbättra livet för människor genom innovativa belysningslösningar. 

Företaget grundades 2012 av Tord Wingren, en av uppfinnarna av Bluetooth-tekniken.

BrainLit är ett företag där vi alla delar en passion för hälsa, innovation och teknologi. Vårt huvudkontor finns i Lund i Sverige men vi har också kontor i New York, USA. Läs mer om våra medarbetare

Vi är ett privatägt företag med 125 aktieägare, varav de flesta har investerat i oss privat eftersom de delar vår passion för att förbättra människors välbefinnande. 

Vårt huvudkontor ligger i Lund, Sverige. Vårt dotterbolag i USA har kontor i New York.

Ja, BrainLit har mer än 15 patentfamiljer och några klassas som grundläggande. Vi äger de immateriella rättigheterna för personalisering av ljusmiljöer baserat på feedback från användare.

Referenser

1) Figueiro MG, Steverson B, Heerwa- gen J, Kampschroer K, Hunter CM, Gonzales K, Plitnick B, Rea MS, The impact of daytime light exposures on sleep and mood in office workers, Sleep Health (2017) Jun;3(3):204-215.
2) Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ, Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality, Scand J Work Environ Health (2008) Aug;34(4):297-306.
3) Beaven CM, Ekström J, A comparison of blue light and caffeine effects on cognitive function and alertness in humans, PLoS One (2013) Oct 7; 8(10):e7607