Vanliga frågor

Vetenskap

Vad är BioCentric Lighting™?

BrainLits BioCentric Lighting™ (BCL) simulerar de viktigaste aspekterna av dagsljus, inklusive våglängd, intensitet, riktning, tidpunkt och varaktighet, för att upprätthålla den cirkadiska rytmen.

Vad är cirkadiska rytmer?

Den cirkadiska rytmen - ofta kallad den biologiska klockan - reglerar vårt välbefinnande, vår vakenhet och vår sömn. När vi tillbringar större delen av vår tid inomhus kan vår dygnsrytm bli påverkad av begränsad dagsljusexponering. Lösningen är BCL™-systemet - BioCentric Lighting™ uppfunnet av BrainLit - ett intelligent belysningssystem som efterliknar naturligt dagsljus inomhus för att upprätthålla den cirkadiska rytmen.

Vilka fördelar finns det med att använda BioCentric Lighting™?

BioCentric Lighting™ -miljöer från BrainLit motverkar direkt effekterna av dygnsförskjutning orsakad av brist på korrekt ljusexponering. Som en intelligent belysningslösning som simulerar de viktigaste aspekterna av naturligt dagsljus för mänskligt välbefinnande, använder BioCentric Lighting™ algoritmbaserade ljusrecept för att både balansera och upprätthålla dygnsrytmen. Några av fördelarna med en synkroniserad dygnsrytm genom BioCentric Lighting™ inkluderar:

  • Bättre sömn¹
  • Ökad vakenhet²
  • Förbättrad kognitiv förmåga³

Vårt företag

Vilka är människorna bakom BrainLit?

Vi är ett privatägt företag med 125 aktieägare, varav de flesta har investerat i oss privat eftersom de delar vår passion för att förbättra människors välbefinnande. Läs mer om oss.

Att köpa

Hur kan jag köpa BioCentric Lighting™?

Kontakta sälj eller distributionspartners för att lära dig mer om hur du kan köpa BioCentric Lighting™.

Kan jag använda BioCentric Lighting™ i mitt hem?

Ja, vår fristående lösning BrainLit Alven är anpassad för användning på hemmakontor. 

Hållbarhet

Är BioCentric Lighting hållbart?

Vi är stolta över att agera ansvarsfullt i allt vi gör och hjälper våra kunder att förbättra sin verksamhet på ett hållbart sätt. Vi är eniga med FNs 17 mål för hållbar utveckling (även kallad Agenda 2030) och följer en uppsättning riktlinjer som hjälper oss att agera på ett hållbart sätt när det gäller de sociala, ekonomiska och klimatmässiga aspekterna av att skapa tillväxt på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer.

Referenser

1) Figueiro MG, Steverson B, Heerwa- gen J, Kampschroer K, Hunter CM, Gonzales K, Plitnick B, Rea MS, The impact of daytime light exposures on sleep and mood in office workers, Sleep Health (2017) Jun;3(3):204-215.
2) Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ, Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality, Scand J Work Environ Health (2008) Aug;34(4):297-306.
3) Beaven CM, Ekström J, A comparison of blue light and caffeine effects on cognitive function and alertness in humans, PLoS One (2013) Oct 7; 8(10):e7607