Vanliga frågor

Läs allt du behöver veta och mer i våra vanliga frågor och svar.

BrainLit takpanel

BioCentric Lighting™

BrainLit Alven

Vetenskap

Moln

Om BrainLit

BioCentric Lighting™

BrainLits BioCentric Lighting™ (BCL) simulerar de viktigaste aspekterna av dagsljus, inklusive våglängd, intensitet, riktning, tidpunkt och varaktighet, för att upprätthålla den cirkadiska rytmen.

BioCentric Lighting™ -miljöer från BrainLit motverkar direkt effekterna av dygnsförskjutning orsakad av brist på korrekt ljusexponering. Som en intelligent belysningslösning som simulerar de viktigaste aspekterna av naturligt dagsljus för mänskligt välbefinnande, använder BioCentric Lighting™ algoritmbaserade ljusrecept för att både balansera och upprätthålla dygnsrytmen. Några av fördelarna med en synkroniserad dygnsrytm genom BioCentric Lighting™ inkluderar:

  • Bättre sömn¹
  • Ökad vakenhet²
  • Förbättrad kognitiv förmåga³

Vi skräddarsyr våra belysningssystem enligt dina behov. Vänligen kontakta vårt säljteam för att skicka en förfrågan till oss. Du kan också köpa BrainLit Alven på vår webbplats.

Ja, vår fristående lösning BrainLit Alven passar bra för hemmabruk.

Vi är stolta över att agera ansvarsfullt i allt vi gör och hjälper våra kunder att förbättra sin verksamhet på ett hållbart sätt. Vi är eniga med FNs 17 mål för hållbar utveckling (även kallad Agenda 2030) och följer en uppsättning riktlinjer som hjälper oss att agera på ett hållbart sätt när det gäller de sociala, ekonomiska och klimatmässiga aspekterna av att skapa tillväxt på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer.

Ja, men du måste tillbringa några timmar utomhus tidigt på dagen, eftersom det bidrar till en sund dygnsrytm. 

Vetenskap

Den cirkadiska rytmen hjälper till att reglera kroppens funktioner, bland annat vår sömn, ämnesomsättning och kognitiva förmåga. Ljus är den viktigaste synkronisatorn för den cirkadiska rytmen.

När vi tillbringar större delen av vår tid inomhus kan vår dygnsrytm ha svårt att synkronisera sig på grund av en brist av exponering för dagsljus. 

De flesta av oss får inte tillräckligt med ljus för att synkronisera vår kropp med soldygnet. Vi sover också för lite. Detta kan leda till en cirkadisk obalans, vilket har kort- och långsiktiga hälsoeffekter. 

Störningar i vår dygnsrytm kan inträffa under olika perioder och tillfällen i livet. Faktorer som kan påverka vår dygnsrytm är brist på dagsljusexponering och frekventa förändringar i vårt sömnschema.

En synkroniserad dygnsrytm är en viktig pusselbit som hjälper kroppens inre mekanismer att fungera. Den påverkar dina sömnvanor, liksom andra aspekter av kroppens funktioner, t.ex. hormoner, kroppstemperatur och matvanor.

BioCentric Lighting™ är ett system som kan hantera cirkadisk anpassning genom att synkronisera vår biologiska rytm med soltiden.

Ljus har en mer betydande effekt på vår biologi och vårt välbefinnande än vad de flesta människor är medvetna om och som sträcker sig längre än det visuella. Läs mer om effekter av ljus. Ljus påverkar människans fysiologi på många sätt, bland annat sömn och tillväxt.

Människor skiljer sig åt när de föredrar att sova och vakna, vilket är ett fysiologiskt beteende som kallas för kronotyper

Om BrainLit

BrainLits verksamhet bygger på en djup förståelse för ljusets inverkan på människans fysiologi. Vårt mål är att sätta den globala standarden för hälsosam belysning och förbättra livet för människor genom innovativa belysningslösningar. 

Företaget grundades 2012 av Tord Wingren, en av uppfinnarna av Bluetooth-tekniken.

BrainLit har mer än 30 anställda som alla har en passion för vårt uppdrag att leverera hälsosamt ljus inomhus. Läs mer om våra medarbetare.

Vi är ett privatägt företag med 125 aktieägare, varav de flesta har investerat i oss privat eftersom de delar vår passion för att förbättra människors välbefinnande. 

BrainLit är baserat i Lund, Sverige, med dotterbolag i Finland och USA. Hittills har företaget etablerat BioCentric Lighting™-miljöer för kunder med tusentals anställda över hela världen. 

Referenser

1) Figueiro MG, Steverson B, Heerwa- gen J, Kampschroer K, Hunter CM, Gonzales K, Plitnick B, Rea MS, The impact of daytime light exposures on sleep and mood in office workers, Sleep Health (2017) Jun;3(3):204-215.
2) Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ, Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality, Scand J Work Environ Health (2008) Aug;34(4):297-306.
3) Beaven CM, Ekström J, A comparison of blue light and caffeine effects on cognitive function and alertness in humans, PLoS One (2013) Oct 7; 8(10):e7607