Belysning för desinfektion

Disinfection lighting by BrainLit

För säkrare miljöer

Världen vi lever i är osäker och den senaste pandemin har visat att virus och bakterier kan leva både i luften och på ytor och därmed spridas och påverka vår hälsa. När vi lär oss att leva med dessa smittoutbrott finns det en efterfrågan på ett effektivt sätt att desinficera ofta besökta offentliga utrymmen för att skydda människor från skadliga patogener.

Med hjälp av vår erfarenhet av belysning har vi utvecklat ett unikt system som använder UVC-ljus för att snabbt, säkert och automatiskt desinficera både luft och ytor för att skapa en säker och hälsosam miljö.

Disinfection lighting by BrainLit

UVEN

UVEN är en helt automatisk desinfektionslösning som inaktiverar virus och bakterier i välbesökta miljöer. Ett avancerat säkerhetssystem med radar och infraröda sensorer identifierar att området är tomt. Systemet aktiverar sedan automatiskt en desinfektionssekvens för att eliminera eventuella patogener både från luften och ytor.

UVen Disinfection lighting by BrainLit