BrainLit Elven belysningssystem inomhus

Ljus för alla miljöer

BrainLit Elven är ett lokalt installerat belysningssystem som ger BioCentric Lighting™ i alla inomhusmiljöer.

BrainLit Alven på kontoret

Ljus som är ditt eget

BrainLit Alven är ett fristående, anslutet BioCentric Lighting™-system som inte kräver något professionellt installationsstöd.

Ljus för säkrare miljöer

BrainLit UVen är ett unikt system som använder UV-C-ljus för att desinficera både luft och ytor för att skapa en säker miljö.