Lösningar

BrainLits lösningar är baserade på BioCentric Lighting™ (BCL)-systemet. Våra lösningar använder BCL på olika sätt för att säkerställa människors komfort, prestanda och välbefinnande. Kapacitet för flera användare och olika ljusinställningar finns i både fasta och fristående lösningar, vilket ger användaren full flexibilitet för att tillgodose olika behov.

Svart och vitt - Grafisk design
BrainLit Alven™ är världens första personliga, uppkopplade, dynamiska och fristående LED-armatur som drivs av BioCentric Lighting™.
Grafisk design - Svartvitt
BrainLit Elven™ är vårt fasta installationssystem som främjar välbefinnande med hjälp av BioCentric Lighting™ i alla professionella miljöer.
Grafisk design - Svartvitt
Uven™-systemet kombinerar logik och sensordata för att driva både BioCentric Lighting™ och UV-desinfektion på samma ställe.