Vetenskap

Vetenskapen bakom Biocentrisk belysning ligger i förståelsen av människans anatomi och vår respons på ljus.

Allt fler undersökningar visar på dagsljusets betydelse för vår hälsa, vårt välbefinnande och vår sömn. Den allra senaste tekniska och medicinska forskningen integreras därför kontinuerligt i vårt koncept, i samarbete med vårt vetenskapliga råd. Detta för att säkerställa att vi levererar de bästa vetenskapligt baserade ljusmiljöerna för alla behov.

Ljus handlar om mer än syn

Ljus är inte bara för synen utan för att synkronisera kroppen med soldagen. Dygnsrytmen – ofta kallad den "biologiska klockan" hos människor är interna biologiska aktiviteter som cirkulerar under en 24-timmarsperiod och reglerar många fysiologiska, mentala och emotionella processer och beteenden.

Science of BrainLit

Ljus påverkar alla

Evolutionen har gjort den naturliga variationen av ljus nödvändig för mänskligheten, ett behov som inte har förändrats trots våra förändrade beteenden. Ljuset har en betydande effekt på biologiska funktioner och våra dagliga rutiner och är centralt för vårt välbefinnande. Exponering för dagsljus påverkar vår sömnkvalitet, effektivitet, vakenhet och liknande andra viktiga faktorer för vår hälsa.

Ljus handlar om teknologi

Allt fler undersökningar visar på dagsljusets betydelse för vår hälsa, vårt välbefinnande och vår sömn. Den pågående forskningen ger nya kunskaper om ljusets positiva effekter för att förbättra sömnen och välbefinnandet. BrainLits teknik utvecklas ständigt i linje med den senaste forskningen och vårt vetenskapliga råd. Detta skapar en framtid för inomhusbelysning där människans välbefinnande alltid står i fokus.

Frågor?

Läs mer

Material att ladda ner