Vetenskap

Ljus är mer än visuella och känsloframkallande signaler - det är vetenskap.

Vetenskapen bakom BioCentric Lighting™ grundar sig i förståelsen av människans anatomi och vår respons på ljus. Alltmer forskning upprepar dagsljusets betydelse för vår hälsa, vårt välbefinnande och vår sömn. Den allra senaste tekniska och medicinska forskningen integreras därför kontinuerligt i vårt koncept, i samarbete med vårt vetenskapliga råd. Detta för att säkerställa att vi levererar de bästa ljusmiljöerna för alla människors biologiska behov.