BrainLit®

Sustaining the natural rhythm of life

BioCentric Lighting™

Varför BCL?

Idag spenderar människor majoriteten av tiden inomhus utan att få en naturlig synkronisering med dagsljuset. Detta påverkar vår produktivitet, uppmärksamhet och sömn. BrainLits ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ (BCL) återskapar naturligt ljus inomhus. Traditionella HCL- och LED-lösningar efterliknar variationer i solljuset med en linjär ljuskontroll, utan att anpassa sig efter den verkliga tiden på dygnet. BCL skiljer sig från traditionella system genom användning av sensorer och algoritmbaserade recept, s k ljusrecept, som anpassar sig efter olika användare, yrken, aktiviteter och tider. Variationen i ljusreceptens spektrum främjar den cirkadiska rytmen, vilket ökar effektiviteten och bidrar till bättre sömn. BCL kan appliceras inom en rad olika områden – exempelvis kontorsmiljöer, sjukhus, vårdavdelningar, skolor och hotell.

Svensk innovation inspirerad av naturen

Ökad
produktivitet

Bättre
syn

Ökad uppmärksamhet

Förbättrad
sömn

Var?

De som spenderar tid i BrainLits naturliga ljusmiljöer är gladare, hälsosammare och sover bättre.
BCL bidrar till välbefinnande och förebygger genom bättre sömnkvalitet slarv i arbetslivet. Ljuset kan också skapa en avslappnande miljö för kreativitet eller återhämtning. Viktiga anledningar att utveckla en BioCentric Lighting™-lösning kan därmed vara att öka företagets effektivitet eller förbättra medarbetarnas vardag!

Livet, drivet av ljus.

Livet i BioCentric Lighting™

Med BCL kan du alltid anpassa din ljusmiljö efter din aktivitet. Vi skapar en robust lösning som fungerar lika bra i ett litet kontor som i ett kontorslandskap, i fabriker eller i sjukhus. När du behöver ändra någonting finns våra intuitiva styrsystem tillgängliga i det format som passar dig bäst.

Håll markören över videon och klicka på volymstaplarna för att aktivera ljud.

Vem?

BrainLits BioCentric Lighting™-lösningar är fördelaktiga för barn i skolor, för vuxna i kontorsmiljöer, för industrier, i allmänna områden, på sjukhus eller i vårdavdelningar. Med BCL möjliggör vi en bättre livskvalitet. För alla.

”En hälsosammare ljusmiljö för prematurbarn, deras föräldrar och sjukhuspersonal på Helsingborgs Neonatalavdelning.”