Om oss

Om BrainLit

Energizing people

Vår affärsidé löser ett mycket vanligt problem - vi får inte tillräckligt med dagsljus. Människan har utvecklats under tusentals år och tillbringat större delen av sin tid utomhus fram till de senaste generationerna. Idag tillbringar vi upp till 90% av vår tid inomhus, men standardbelysning inomhus uppfyller inte vårt biologiska behov av ljusexponering. Biocentrisk belysning återskapar dagsljus inomhus för att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Om BrainLit

Vilka vi är

BrainLit har sitt huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i USA. Företaget grundades 2012 av Tord Wingren, en av uppfinnarna av Bluetooth-tekniken.

Om BrainLit

Vad vi gör

Vi specialiserar oss på ljus för att leverera betydande förbättringar av hälsa och välbefinnande med mätbara resultat. Detta inkluderar vår dagsljusteknik, Biocentrisk belysning, som vi levererar genom olika lösningar. Vi äger de immateriella rättigheterna till anpassningen av ljusmiljöer baserat på användarfeedback. 

Om BrainLit

Kunder

Vi utformar skräddarsydda lösningar för våra kunder och hjälper dem att maximera belysningsmiljön för att gynna sina anställda och kunder. 

Om BrainLit

Partner

Vi samarbetar med partners för att leverera Biocentriska belysningsmiljöer till kunder på olika geografiska marknader och affärssegment. 

Vår forskning

Vårt arbete

Vår tidslinje