Segment

Vi är stolta över att kunna tillgodose behov i en mängd olika segment. Genom vår teknik vill vi bidra till att förbättra både arbets- och levnadsförhållanden. 

Olika situationer kräver olika ljusförhållanden. Belysning måste stödja visuella behov och ergonomi, men ljus är också viktigt för välbefinnandet. Vårt system kan användas inom en mängd olika segment, bland annat inom industri och sjukvård där skiftarbete är vanligt - samt i arbetsmiljöer där tillgång till dagsljus är begränsat. BioCentric Lighting™ kan användas som ett verktyg i flera olika miljöer för att öka produktiviteten och prestationen hos användaren, men också för att främja välbefinnandet.