Segment

BrainLit BioCentric Lighting™-lösningar förbättrar ljusmiljön i nästan alla inomhusutrymmen. BrainLit-lösningar kan ge mätbara organisatoriska förbättringar, t.ex. minskad sjukfrånvaro, produktivitetsförbättringar och förbättrad kognitiv prestanda.