Framtidens äldreboende satsar på teknik och Biocentrisk belysning

Nytänk och innovativ teknik är den röda tråden på Grågåsvägen 13. Det leder till trygghet, självständighet och bättre livskvalitet för de boende.

Äldreboendet, som består av 50 lägenheter á 35 kvadratmeter fördelat på 5 enheter, ligger utanför Lund och var inflyttningsklart sommaren 2023.


Positivt resultat låg till grund för beslut om Biocentrisk belysning
Det var det positiva gensvaret från Mårtenslunds äldreboende (som installerade Biocentrisk belysning redan 2017), som låg till grunden för beslutet att installera det Biocentriska ljuskonceptet fullt ut på Grågåsvägen 13.

– Det vi ville åstadkomma med belysningen var att ge ett ökat välbefinnande och mående för såväl brukare som personal. Det är både ett hem och en arbetsplats samtidigt, vilket gör att det finns olika behov av belysning och det är bra att ha en god grundbelysning, säger utvecklingsledare Carl-Johan Mattson. Den Biocentriska belysningen finns i såväl allmänna ytor som i brukarnas lägenheter, och består av EMBLA takpanel, SAGA plafond och pendel samt spoten TYR.

Samledarskap och nytt arbetssätt
Grågåsvägen 13 har två enhetschefer istället för en; Katrin Shoai Hallberg och Petra Birkner Carryson. De leder verksamheten med delat samledarskap, vilket bland annat innebär att cheferna blir mer tillgängliga för sina medarbetare. Medarbetarna är i sin tur organiserade på ett nytt sätt:

– Vi har en grupp som arbetar främst med omvårdnad, en annan grupp arbetar med aktiviteter och matlagning, och den tredje gruppen arbetar med lokalvård och tvätt, säger Katrin Shoai Hallberg. Det nya arbetssättet är ett sätt att möta utmaningen med kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Och istället för att man har många olika arbetsuppgifter, kan varje medarbetare fokusera på sitt uppdrag och detta har ökat trivseln. (Bild Lunds kommun: Enhetscheferna Katrin Shoai Hallberg och Petra Birkner Carryson.)

Teknik ger trygghet och självständighet
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Christoffer Akej sa vid invigningen: ”En byggnad är ju bara en byggnad, det intressanta är vad man fyller den med.” Förutom den Biocentriska ljusmiljön har äldreboendet toaletter med tvätt- och torkfunktion som underlättar för den boende att behålla sin självständighet. Här finns mobila trygghetslarm som gör att de boende kan larma var de än befinner sig.

– I framtiden finns planer på att skapa ett interaktivt rum med teknik som gör det möjligt att uppleva olika miljöer. Man kan ”resa” till andra platser som till exempel någons barndomsmiljö, berättar Petra Birkner Carryson. (Bild: Sällskapsrum på entréplan med ASK takpanel.)

Share this story

Facebook
LinkedIn