Hållbarhet

Sustainability at BrainLit

Hälsosamt ljus för ett bättre liv

Vi är stolta över vår engagemang för hållbarhet och ansvarstagande i allt vi gör och vi strävar efter att hjälpa våra kunder att förbättra sina belysningsmiljöer på ett hållbart sätt. 

Vi stödjer UNs 17 mål för hållbar utveckling, Genom att följa dessa riktlinjer strävar vi efter att agera på ett ansvarsfullt sätt i alla aspekter av vårt företag och vår verksamhet.

Sustainability at BrainLit

BrainLit-armaturer

BrainLit-armaturer uppfyller EU:s krav och Direktivet om ekodesign databas genom att de är registrerade i den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPRELs) database.

Förutom att uppfylla EU:s krav, är BrainLits Biocentriska armaturer också utvecklade för att uppnå en optimal balans mellan maximal cirkadisk påverkan och maximal energieffektivitet. Dessa armaturer är speciellt utformade för att efterlikna det naturliga dagsljuset, vilket kan förbättra hälsan och välbefinnandet hos människor som vistas i belysningen.

Certifieringar

Miljöcertifieringar och miljöstandarder

BrainLit samarbetar med entreprenörer och fastighetsägare för att planera och genomföra belysningslösningar som uppfyller olika miljöcertifieringsstandarder, såsom LEED, BREEAM och WELL. Dessa certifieringar är utformade för att uppfylla specifika behov för fastighetsägare och hyresgäster och hjälpa till att säkerställa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Cirkadisk effekt

BrainLits armaturer och system är designade för att ge en hög cirkadisk påverkan på människors sömn- och vakencykel. Cirkadisk påverkan mäts som en procentandel i förhållande till standarddagsljus (Daylight Efficacy Ratio, DER) och BrainLit-armaturerna uppnår en relativ effekt mellan 18-108% DER i en enda armatur. 

Energieffektivitet

Energieffektivitet är ett vanligt uttryck för hur väl en ljuskälla utnyttjar energin den förbrukar. Det mäts vanligtvis som ljusutbyte i lumen per watt (lm/W). Våra BCL-armaturer uppnår redan en hög effektivitet på upp till 110 lm/W vid ett färgåtergivningsindex (CRI) på 90 och en färgtemperatur på 2700K. Nästa generationens ljuskällor som håller på att utvecklas kommer att överträffa dessa gränser både när det gäller energieffektivitet och cirkadisk påverkan.

Material att ladda ner