Hållbarhet

Vi driver förändring inom belysningsbranschen och levererar ljus för hälsa i motsats till traditionellt ljus. Vi lägger stor vikt vid att agera ansvarsfullt i allt vi gör och hjälper våra kunder att förbättra sina verksamheter på ett hållbart sätt.

Vi följer FN:s 17 mål för hållbar utveckling (även kallade Agenda 2030) och följer en uppsättning riktlinjer som hjälper oss att agera på ett hållbart sätt när det gäller de sociala, ekonomiska och klimatmässiga aspekterna av att skapa tillväxt på ett ansvarsfullt sätt.

Kvaliteten på våra relationer och vårt engagemang med våra intressenter är avgörande. Direkt eller indirekt kommer vi tillsammans med våra kunder att påverka vad som händer med de anställda och arbetstagarna i värdekedjan. Vår kontinuerliga och proaktiva hantering av den påverkan vi har på våra kunder och deras anställda och kunder samt deras lokalsamhällen är vår passion som vägleder oss i vår dagliga verksamhet.

Samtidigt kan åtgärder för att uppnå social hållbarhet också öppna upp nya marknader, hjälpa till att behålla och attrahera affärspartner och vara en källa till innovation för nya produktee eller tjänster. Den interna moralen och de anställdas engagemang kan öka, samtidigt som produktiviteten, riskhanteringen och konflikterna mellan företag och samhälle förbättras.

Vårt fokus

  • Förbättra energieffektiviteten i de produkter och system vi säljer, vilket ger besparingar både för våra kunder och för klimatet. Ett sätt att uppnå detta är att fortsätta att förbättra våra armaturer så att de är energieffektiva men också ger hög effekt utöver den förväntade livslängden på 50 000 timmar, tack vare högkvalitativa komponenter.

  • Minska vårt koldioxidavtryck genom att använda mindre och mer klimatvänliga material i det vi säljer och hur det produceras, förpackas och transporteras. Detta kan uppnås genom att öka antalet drivrutiner i varje paket för att minska förpackningarna samt, när det är möjligt, ta in leveranser med tåg för att hålla nere fraktutsläppen.

  • Spara energi i vår verksamhet genom effektiv användning av kontors- och lagerutrymmen, hållbart resande och hållbara kundmöten. Ett sätt att uppnå detta är att samarbeta med partners som använder sina befintliga kanaler för att sälja, distribuera och installera vårt system och våra produkter över hela världen.
  • Vi följer vår uppförandekod, kräver att våra partner i leveranskedjan tillämpar liknande standarder i sin verksamhet, tillhandahåller innovativa uppkopplade lösningar som skyddar våra kunders integritet och datasäkerhet och fortsätter att bedriva verksamheten under ledning av ett mångsidigt team som alla mäts i framgång.

  • Öka engagemanget hos medarbetarna genom att bidra till välgörenhetsaktiviteter, fortsätta att driva vårt fokus på hälsa och säkerhet samt förbättra möjligheterna till utveckling och erkännande. Ett sätt att hantera säkerhetsfokus i samband med virus är att uppmuntra till hemarbete och rutiner som stöds av en teknisk plattform som möjliggör möten på nätet.

  • Eftersom vi är ett ungt och ganska litet företag som är stolt över att ha agerat ansvarsfullt ända sedan första dagen, skulle det vara ineffektivt att sätta upp kvantitativa mål. I stället strävar vi efter att fortsätta att genomföra och förbättra arbetssätt för att ytterligare utveckla vårt och våra kunders hållbara fotavtryck.