Tord Wingren

Ingen visste det, inte ens BrainLits grundare Tord Wingren själv, men idén bakom företaget och BioCentric Lighting föddes redan 1987. Den unge ingenjören arbetade för RIFA, som senare skulle bli Ericsson Components, när han träffade en kund som ville ha en lösning för att öka livslängden på lysrör.

Han fick det. Och Tord Wingren fick år senare en inspiration som skulle revolutionera inomhusbelysningen i form av BioCentric Lighting. Efter att ha lett Bluetooth-projektet på Ericsson var han inte främmande för att genomföra tekniska revolutioner.

-När jag träffade samma kund igen 2011 hade jag arbetat med konsumentelektronik, systemutveckling och trådlös kommunikation i flera år däremellan. Kunden var fortfarande nöjd med sina lysrör och bjöd in mig till en diskussion mellan honom, några professorer och några läkare om hur ljuset påverkar oss, minns Tord Wingren.

En möjlighet att göra skillnad

Diskussionen kretsade kring LED-lampor och deras för- och nackdelar för människan, för att inte tala om hur bristen på dagsljus påverkar vår biologi. Tord Wingren var fascinerad. Han tog tjänstledigt från sitt arbete, läste kurser, studerade vetenskapliga rapporter och träffade forskargrupper i Europa och USA, allt för att komma fram till hur han skulle kunna använda LED-teknik i kombination med sin erfarenhet av systemutveckling för att återskapa effekterna av naturligt utomhusljus - inomhus.

- Jag visste så lite om det, men ju mer jag lärde mig desto mer satsade jag på det. Det som slog mig var hur många skadliga effekter som dåligt inomhusljus har - och hur mycket bättre detta skulle kunna göras. Dessutom slog det mig att den individuella variationen av effekterna av dåligt inomhusljus är så olika. Efter att ha arbetat så mycket med teknik och systemutveckling såg jag en möjlighet att förbättra livet för varje person som arbetar inomhus, säger Tord Wingren.

Genom att lägga till blått ljus kompletterades det synliga spektrumet, vilket gjorde det möjligt att artificiellt återge alla färgvarianter som finns i naturligt ljus.

En viktig pusselbit var den blå lysdioden, som fortfarande var en ny innovation och tilldelades Nobelpriset 2014. Tillägget av blått ljus kompletterade det synliga spektrumet och gjorde det möjligt att artificiellt återge varje färgvariant som finns i naturligt ljus.

Samarbete med forskare

- Innan den blå lysdioden fanns tillgänglig var det omöjligt att återge rent vitt ljus, eftersom det innehåller alla våglängder. Ju närmare man kom blått ljus, desto mer komplicerat blev det. Med blått ljus tillgängligt kunde hela det naturliga ljusets spektrum kombineras i en enda armatur. Den utmaning som återstod var hur man skulle kunna generera ett högkvalitativt ljus och variera det i enlighet med hur det naturliga ljuset varierar under dagen, förklarar Tord Wingren.

Idén till det första patentet föddes och Tord Wingren lämnade in det 2012.

Därefter grundade han företaget och lämnade in ett antal ansökningar för att få startkapital för utvecklingsverksamhet. Tillsammans med några professorer vid Lunds universitet bildade Tord Wingren den första vetenskapliga rådgivande nämnden kring BrainLit och presenterade BrainLit-visionen vid utställningar och konferenser.

Den svenska innovationsmyndigheten Vinnova har godkänt företagets gemensamma ansökan med Lunds universitet om ICT-ljus. Detta blev det första projektet som genererade intäkter för företaget och 2014 registrerades BrainLits första patent i USA. Samma år gick BrainLit med i Energimyndigheten och samarbetade med ett forskarteam med forskare vid Lunds universitet i ett projekt.

Vi kan skaffa standardhårdvara och använda vår egen programvara för att styra den. Först då, efter att ha studerat området i tre år, såg jag vad produkten kunde bli.

När Tord Wingren senare träffade IT- och elektronikveteranen Peter K Andersson introducerade han ett färdigt styrsystem för att ta itu med de första affärsmöjligheterna. Även om detta inte var exakt den lösning som Tord Wingren sökte för att förverkliga sin vision, var det perfekt för att få igång saker och ting. Således anställde Tord Wingren 2015 Peter K Andersson som VD och andra anställd i BrainLit.

- Peter insåg instinktivt att vi hade grunden för en skalbar lösning där vi kunde få standardhårdvara och använda vår egen programvara för att styra den. Först då, efter att ha studerat området i tre år, såg jag vad produkten kunde bli. Så småningom hittade vi armaturer och sensorer som kunde fungera tillsammans som ett system, och därmed hade vi den kompletta lösning som behövdes för att generera affärer, säger Tord Wingren.

BrainLit behövde också en djupare förståelse för ljuset i sig, så Truls Löwgren anställdes som teknisk chef. Den nybildade trion förfinade konfigurationen av armaturerna och systemet för att skapa ett unikt erbjudande till kunderna. Dessa armaturer var tvungna att vara skräddarsydda, ingen tillverkade LED:s som innehöll den blandning och fördelning av ljus som passade BrainLits mycket speciella behov.

- De nya armaturerna utvecklades enligt våra specifikationer. Sedan behövde vi bara våra första kunder. Kunder som skulle uppskatta att vara med och utveckla något nytt och som låg tillräckligt nära för att vi skulle kunna gå över och ta en kopp kaffe med dem. Det var också viktigt att de var helt och hållet, brutalt ärliga mot oss, annars kunde vi inte förbättra vår produkt, säger Tord Wingren.

Förbättra livskvaliteten för kunderna

Idag finns BioCentric Lighting i New York och Hongkong. Men även om företaget är redo för världsmarknaden är dess rötter i Sveriges akademiska huvudstad Lund fortfarande avgörande för Tord Wingren.

- Många innovativa företag börjar med att sikta på världsmarknaden och blir genast globala. Det var inte vår filosofi. Vi tänkte att om vi kunde lyckas på vår lokala marknad hade vi en bra grund att stå på. Hemmamarknaden är verkligen svår att slå sig in på, ingen vill göra grannen till en rik person, skrattar Tord Wingren.

När Tord Wingren berättar om hur BrainLit föddes finns BioCentric Lightings armaturer runt omkring honom. Skulle den unge ingenjören som kom med idén ha varit nöjd med slutresultatet?

- Om den yngre jag hade kunnat se framåt i tiden skulle han ha varit mycket nöjd med detta. Det är precis som jag hade tänkt mig! Men jag hoppas att jag kommer att vara ännu lyckligare om fem eller sex år, när den här lampan kan ses överallt, förhoppningsvis som en industristandard. Det var en fantastisk erfarenhet att ta initiativ till Bluetooth och att följa det genom dess globala framgång, men BioCentric Lighting kommer att bli ännu större. Då kan vi verkligen förbättra livskvaliteten för så många människor, avslutar han.

Dela denna artikel

Facebook
LinkedIn