Andra segment

Student holding books

Utbildning

Belysning spelar en nyckelroll för att bidra till att skapa en effektiv och bekväm inlärningsmiljö. Biocentrisk belysning kan hjälpa elever nå deras fulla potential.  En fältstudie från en BCL-installation på en skola i Danmark visade en förbättring på 12% av resultaten i matematikproven. 

Sömnproblem och förskjuten sömnrytm är vanligt bland barn och unga vuxna. Ett examensarbete från Lunds universitet undersökte sömnkvaliteten hos skolungdomar som utsattes för BCL-ljus jämfört med vanlig belysning. Sömnen förbättrades i gruppen med BCL-ljus - med färre nattliga uppvaknanden jämfört med gruppen med standardbelysning.

Student holding books

Hotell- och konferens

Ljusmiljön kan ha en betydande positiv effekt på hela gästupplevelsen. Genom att erbjuda gäster och personal möjlighet att anpassa sin ljusmiljö kan du tillgodose unika behov hos individer som vistas i samma byggnad. Alven är en lösning som kan placeras i gemensamma lokaler som lobbys, receptioner och salonger för att erbjuda gästerna "boost" eller "relax". Belysningslösningen kan dessutom hjälpa till att lindra jetlag för gäster som reser långt. På Grand Hotel i Lund hjälper Biocentrisk belysning konferensgäster att känna sig piggare.

Biocentric lighting in store

Detaljhandel

Detaljhandelsvärlden genomgår en enorm förändring. Mer än någonsin tidigare ligger fokus på att skapa unika och effektiva shoppingupplevelser. Belysningen måste skapa förhållanden som motiverar personalen och främjar hälsan, samtidigt som den stöder kundupplevelsen.

Vi rekommenderar en skräddarsydd lösning för att tillgodose just ditt företags behov. 

Biocentric lighting in store