Andra affärssegment

Utbildning

Belysning spelar en nyckelroll för att bidra till att skapa en effektiv och bekväm inlärningsmiljö.  En fältstudie från en BioCentric Lighting-installation på en skola i Danmark visade en förbättring på 12% i matematikprovsresultat. 

Sömnproblem och förskjuten sömnrytm är vanligt bland barn och unga vuxna. Ett examensarbete från Lunds universitet undersökte sömnkvaliteten hos skolungdomar som fått BioCentric Lighting jämfört med vanlig belysning. Sömnen förbättrades i gruppen med BioCentric Lighting - med färre nattliga uppvaknanden jämfört med gruppen med standardbelysning.

Möjligheter med att använda BioCentric Lighting™ inom utbildning

Ung student med böcker i handen

Intresserad av att hitta din belysningslösning?

Man ligger på en säng med resväskor

Hotell- och konferens

Ljusmiljön kan ha en betydande positiv effekt på hela gästupplevelsen. Genom att erbjuda gäster och personal möjlighet att anpassa sin ljusmiljö kan du tillgodose unika behov hos individer som vistas i samma byggnad.  

Till exempel BrainLit Alven är en lösning som kan placeras i gemensamma lokaler som lobbys, receptioner och salonger för att erbjuda gästerna "boost" eller "relax". Belysningslösningen kan dessutom hjälpa till att lindra jetlag för gäster som reser långt. På Grand Hotel i Lund, hjälper BioCentric Lighting™ konferensgäster att känna sig piggare.

Möjligheter med att använda BioCentric Lighting™ inom hotell- och konferens

Detaljhandel

Detaljhandelsvärlden genomgår en enorm förändring. Mer än någonsin tidigare ligger fokus på att skapa unika och effektiva shoppingupplevelser. Belysningen måste skapa förhållanden som motiverar personalen och främjar hälsan, samtidigt som den stöder kundupplevelsen.

Genom att kombinera våra systemlösningar kan du skapa en skräddarsydd lösning för ditt företags behov och lokalens krav. 

Möjligheter med att använda BioCentric Lighting™ inom detaljhandel

Butiksmiljö med BioCentric Lighting