Biocentrisk belysning på Anneroskolan - En framgångsrik satsning för bättre betyg och minskad sjukfrånvaro

Anneroskolan i Helsingborgs stadsdel Dalhem, är en F-9 skola med cirka 300 elever. Skolans vision är att skapa en mer socialt hållbar stadsdel genom att öka skolans resultat. ”Skolan är en viktig institution i samhället, och vår ledning strävar konstant efter att förbättra arbetsmiljön för både elever och personal. En viktig del i denna vision var att investera i Biocentrisk belysning”, säger Anders Velin Persson, Biträdande Rektor på Anneroskolan.

”Genom att uppgradera skolans belysningssystem hoppades vi kunna höja studieresultaten för eleverna, men även att kunna reducera sjuktalen bland personalen och att skapa en bättre arbetsmiljö skulle gynna vårt mål.”

Anders Velin Persson, Biträdande Rektor på Anneroskolan.

Målet var att höja studieresultaten för eleverna
Studier visar att Biocentrisk belysning, som är dygnsvarierande, främjar sömnen och höjer energinivån. Den leder också till att kognitiva förmågor som till exempel koncentration och problemlösning förbättras. ”Vi insåg att en arbetsmiljö med hälsofrämjande belysning kunde ha en direkt inverkan på prestation och välmående”, berättar Anders. ”Genom att uppgradera skolans belysningssystem hoppades vi kunna höja studieresultaten för eleverna, men även att kunna reducera sjuktalen bland personalen och att skapa en bättre arbetsmiljö skulle gynna vårt mål”, säger Anders.

En belysning med dokumenterade mätvärden och effekter
Valet av BrainLit som leverantör baserades på deras expertis och innovativa teknologi inom området. ”Vi hade viss kunskap om dygnsvarierande belysning genom artiklar och studier, BrainLit blev det självklara valet för oss på grund av att deras Biocentriska belysning hade dokumenterade mätvärden och effekter”, förklarar Birgitta Karlsson, Biträdande Rektor på Anneroskolan.

”Vi använder oss av funktionen Autolit, som gör det enkelt för oss. Då optimerar systemet belysningen automatiskt, det innebär helt enkelt att elever och personal alltid har tillgång till rätt typ av ljus vid rätt tidpunkt”, berättar Birgitta.

En markant ökning av studieresultaten
Det har gett resultat, den Biocentriska belysningen kan vara en del som har lett till en markant ökning av studieresultaten och en minskning av sjuktalen för medarbetarna. ”Vi upptäckte också att belysningen inte bara påverkade studieresultaten och sjukfrånvaron positivt, utan även elevernas och personalens generella välbefinnande. Från vårterminen 2022 till vårterminen 2023 ökade meritvärdet med 10,3% och gapet mellan övriga skolor i Helsingborg minskade med 42,5%. Detta positiva resultat har varit en stark bekräftelse på att vår satsning har varit framgångsrik”, sammanfattar Anders.

"Från vårterminen 2022 till vårterminen 2023 ökade meritvärdet med 10,3% och gapet mellan övriga skolor i Helsingborg minskade med 42,5%. Detta positiva resultat har varit en stark bekräftelse på att vår satsning har varit framgångsrik.”

Anders Velin Persson, Biträdande Rektor på Anneroskolan.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn