Paket för äldreomsorg

Förbättrad sömn och ett ökat välmående.

Boende och anställda på äldreboenden tillbringar större delen av sin tid inomhus, i statiska och otillräckliga ljusmiljöer, vilket hindrar dem från att få den mängd dagsljus som krävs för att tillgodose deras biologiska behov. Biocentrisk belysning återskapar dagsljus inomhus för att hjälpa dig upprätthålla en hälsosam dygnsrytm. Det handlar om att få rätt ljus vid rätt tidpunkt.

Ljusrecepten som följer med våra paket för äldreomsorg är utvecklade och skräddarsydda specifikt för miljön på ett äldreboende, för att upprätthålla en hälsosam dygnsrytm och för att möta standarderna för visuellt ljus.