En ny ISO-standard för inomhusbelysning ska förbättra vår hälsa

A new iso standard for indoor lighting

Under 2023 har en stor grupp ljusforskare enats om de hälsosamma effekterna av ett cirkadiskt ljus och vilka definitioner, mätmetoder och gränsvärden som bör tillämpas. Dessutom innehåller det nyligen publicerade utkastet för den nya globala ISO-standarden för inomhusbelysning, ISO 8995-1, rekommendationer för cirkadisk stimulans (m-EDI) under dag, kväll och natt. Detta fokus på människors hälsa och välbefinnande höjer ribban för inomhusbelysning och kommer att påverka hela belysningsbranschen.

Olika ljus för olika tidpunkter
För att må bra behöver vi inomhusbelysning med olika ljusstyrka och spektrum (färgsammansättning) beroende på tiden på dygnet. Förenklat kan man säga att vi behöver högre ljusstyrka med blått innehåll (likt det naturliga dagsljuset) under dagtid. På kvällstid behöver vi en belysning med svag ljusstyrka med ett minimalt blått innehåll. I den nya ISO-standarden finns tydliga rekommendationer för m-EDI under dessa förhållanden (se faktarutor).

Högre standard än de nya rekommendationerna
BrainLit har sedan 2012 erbjudit Biocentrisk belysning som levererar minst 250 lux m-EDI där det behövs. Biocentrisk belysning är dygnsvarierande och modelleras, specificeras och valideras i cirkadiska mätvärden. Det har en bevisad hälsoeffekt. Belysningen styrs av ljusrecept som reglerar och säkerställer att det blir rätt sorts ljus vid rätt tidpunkt på dygnet, både gällande intensitet och spektrum. Det innebär att Biocentrisk belysning både tillgodoser och överträffar ISO-standardens kommande rekommendationer.

Intresserad och vill veta mer?
Under första halvåret av 2024 kommer BrainLit att hålla seminarium om hälsosam och dygnsvarierande belysning. Vi berättar mer om de nya riktlinjerna och om Biocentrisk belysning. Seminarierna kommer att hållas i Malmö och Göteborg, och redan nu kan du göra en intresseanmälan som innebär att du får en inbjudan när datum är satta. Mejla events@brainlit.com 

Nya rekommendationer för dag, kväll och natt
ISO 8995-1 reglerar belysning på arbetsplatser inomhus, både gällande ljusmängd och kvalitet. Det nyligen publicerade utkastet för nästa version av standarden innehåller rekommendationer för cirkadisk stimulans (m-EDI) under dag, kväll och natt.

Dagtid:
Minst 250 lux m-EDI. Detta kan uppnås med blå-rikt ljus, liknande dagsljus.

Kväll:
Högst 10 lux m-EDI tre timmar före läggdags. Exempelvis svagt, stearinljus-liknande varmt ljus med låg andel blått.

Natt:
Helst inget ljus, max 1 lux m-EDI medan vi sover. Om aktiviteter under natten kräver ljus för att se, max 10 lux m-EDI.

m-EDI
För att mäta ljusets inverkan på kroppens inre biologiska klocka används m-EDI (Melanopic Equivalent Daylight Illuminance). m-EDI är ett mått på det ljus som stimulerar vår cirkadiska rytm. Vi behöver ljusa dagar och mörka nätter för en hälsosam dygnsrytm.

Dela denna artikel

Facebook
LinkedIn