Ljus för säkrare miljöer.

BrainLit UVen är ett unikt system som använder UV-C-ljus för att snabbt, säkert och automatiskt desinficera både luft och ytor för att skapa en säker och hälsosam miljö.

Automatisk desinfektion

Den värld vi lever i är osäker och den senaste pandemin har visat att virus och bakterier kan leva både i luften och på ytor och därmed spridas och påverka vår hälsa. När vi lär oss att leva med dessa smittoutbrott finns det en efterfrågan på ett effektivt sätt att desinficera ofta besökta offentliga utrymmen för att skydda människor från skadliga patogener.

Med hjälp av vår kunskap och erfarenhet av belysning har vi utvecklat ett unikt system som använder UV-C-ljus för att snabbt, säkert och automatiskt desinficera både luft och ytor för att skapa en säker och hälsosam miljö.

Huvudfunktioner

Hur fungerar det?

Tomma rum exponeras för UV-C-ljus för desinfektion. Ett avancerat säkerhetssystem som använder radar och infraröda sensorer identifierar att området är obemannat. BrainLit UVen kopplar sedan automatiskt in en desinfektionssekvens för att eliminera eventuella patogener från både luft och ytor.

Rummet kommer sedan att vara desinficerat för nästa person. Om någon går in i rummet under desinfektionen utlöses närvarodetektorn och systemet växlar från UV-C-belysning till vanlig belysning.

Material att ladda ner