Uven™-systemet kombinerar logik och sensordata som gör det möjligt att använda både BioCentric Lighting™ och UV-C-funktionen (UV-desinfektionsfunktionen) i samma miljö. Systemet desinficerar säkert tomma områden med UV-C-ljus men känner igen aktivitet genom rörelsesensorer och växlar till standard BioCentric Lighting™ när någon närmar sig dem. Uven-systemet använder Elven-komponenter för att uppnå en helt biocentrisk miljö.

FÖRDELARNA MED BRAINLIT UVEN™

SKALBAR

BrainLit Uven™ bygger på komponenterna i BrainLit Elven™, med extra UV-C-funktionalitet, och är ett skalbart system som kan användas i de flesta offentliga utrymmen, t.ex. sjukhus, hissar, gemensamma kontor och kollektivtrafik.

AUTOMATISK

BrainLit Uven™ använder sensorer för att känna igen aktivitet i ett rum och växlar automatiskt tillbaka till hälsosam BioCentric Lighting™ på ett ögonblick. Detta säkerställer att användarna av systemet kan njuta av sin dag utan störningar.

DESINFICERANDE

UV-C-belysning är en del av BrainLit Uven™-systemet där den används för att desinficera förorenade ytor i stor skala. Genom att kombinera detta med BCL-teknik kan man säkerställa regelbundet sanerade utrymmen för att öka säkerheten för alla.