Svart och vitt - Grafisk design

Alven är världens första personliga, uppkopplade och friståendeBioCentricLighting™-system. Det ändrar omedelbart miljöns känslomässiga karaktär och ger användaren ett mer naturligt ljus.Oavsett bransch hjälper Alven dig att synkronisera dina behov av dagsljus och stödjer positiva hälsoresultat.

HÄLSOVÅRD

KONTOR

HOTELL & DETALJHANDEL

SPORT

Vård

Ge både patienter och personal en bättre start på dagen genom belysning som främjar bättre sömn, högre vakenhet och ökad kognitiv förmåga.

Arbete

Ge personalen personlig, optimal belysning under hela dagen, oavsett var de arbetar, för att öka engagemang och välbefinnande.

Återhämtning

Hjälp dina gäster att återhämta sig från jetlag och få ut det mesta av sina evenemang genom att placera Alven i receptioner, gästrum och konferens- eller mötesområden.

Prestation

Ge dina idrottare energi och optimera deras prestationer genom att placera Alven i olika områden av dina träningsanläggningar.

Ljus som du behöver det vill ha det vet det

Ljus påverkar alla arter på jorden, särskilt människan. Evolutionen har gjort den naturliga variationen av ljus nödvändig för mänskligheten, ett behov som inte har förändrats trots förändringar i människans beteende. 

I dag tillbringar de flesta människor 21 av dygnets 24 timmar inomhus, utsatta för statiskt och otillräckligt ljus. Det finns många väldokumenterade negativa konsekvenser av exponering för dåligt ljus och hur bristen på dagsljus påverkar vår biologi. Det var dessa premisser som ledde till grunden av BrainLit och uppfinningen av BioCentric Lighting™ (BCL). 

BioCentric lighting™ skapar en optimal naturlig ljusmiljö, med rätt variationer av ljusintensitet och färg vid rätt tidpunkt på dagen, för att synkronisera kroppens cirkadiska rytm och produktionen av de nödvändiga hormonerna (t.ex. kortisol och melatonin) för att hålla kroppssystemet i balans. 

Inställningar för Alven

 Alven levererar ljus i form av recept och scener. Recept är dynamiska ljusinställningar med varierande nivåer av ljusintensitet och färg, medan scener är mer statiska och avsedda för kortare tidsperioder. 

AutoLit

AutoLit-receptet med intensiteten 100% är den standardinställning som bäst hjälper dig att upprätthålla din dygnsrytm.

Boost

Boost ökar din vakenhet och stimulerar kortisolnivåerna, vilket ger dig en uppfriskande effekt.

Relax

Relax skapar en naturlig ljusmiljö som känns mer neutral för ögonen men som inte förändras dynamiskt.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING

Du vaknar till exempel en morgon och känner dig lite trött. Detta skulle vara ett optimalt tillfälle att använda Boost-scenen under en kort stund för att ge dig energi inför dagen som kommer.

På eftermiddagen när du vill ta en paus kan Relax-scenen aktiveras manuellt för att skapa en lugnare atmosfär under en kortare tid.

Vi rekommenderar att du använder AutoLit med intensiteten 100% under större delen av dagen för att upprätthålla synkroniseringen med din dygnsrytm.