BrainLit®

Professionellt bruk

BrainLits ljusmiljöer skapar tryggare och säkrare arbetsplatser för medarbetarna. Våra system anpassas för att passa alla och för att möta de behov som finns hos både kund och företag. Upptäck möjligheterna och utveckla din egen BioCentric-lösning idag!

Kontor

Ljus är en central del i arbetslivet som påverkar bland annat välmåendet och effektiviteten. Vi ser till att professionella arbetsplatser kan öka produktiviteten och bekvämligheten för de anställda. Vårt intelligenta ljussystem är kompatibelt med andra system som exempelvis AV-, ventilations- och värmesystem.

Det efterliknande solljuset i BioCentric Lighting™ är anpassat efter företaget och dess anställda. I en naturlig ljusmiljö mår medarbetare bättre och kan enklare fokusera på deras arbetsuppgifter. Rätt ljusergonomi minskar även överansträngning i ögon, nacke och axlar, och har påvisat ha en positiv effekt mot huvudvärk hos en del kunder. Skräddarsydda lösningar skapas för olika kontorsmiljöer med olika behov, samt för de anställdas individuella arbetsuppgifter i deras kontorsrum.

Ett naturligt ljus hjälper anställda att fokusera på arbetsuppgifter.

Hotellindustri

BrainLits ljusmiljöer erbjuder naturligt efterliknat dagsljus inomhus som ger besökare en trivsammare upplevelse. Välmåendet hos konferensdeltagare ökar och man får ett bättre resultat av både tiden och pengarna som investeras i att träffas.

Mötesindustrin, det vill säga kongresser, konferenser, affärsmöten och interna företagsevent utanför det egna kontoret, omsätter årligen omkring 125 miljarder kronor i Sverige (2013). De flesta konferenser, möten och event sker under hösten och vintern, den mörka årstiden, då vi har som mest behov av dagsljus. I kök och personalrum utan fönster når inte dagsljuset in, vilket gör rätt belysning ännu viktigare. Under dagen förses besökare och anställda med en ljusmiljö som bevarar den cirkadiska rytmen vilket bidrar till ökad energi och effektivitet. AutoLit-recepten återger automatiskt dagsljusets variation i både intensitet och färgspektra vid alla tidpunkter. Vid särskilda aktiviteter kan belysningen enkelt ändras via en touchpanel eller knappsats.

Utbildning

Elever och personal drar nytta av ljusförhållanden som ger välbefinnande och förbättrar studieresultat. För barn med särskilda behov anpassas ljusmiljöerna för att skapa de bästa inlärningsmöjligheterna utifrån den senaste forskningen kring ljusets färgspektra, kopplat till deras speciella förutsättningar. Barn är särskilt känsliga för ljus och kan därför dra extra nytta från de många positiva effekterna av personliga ljusmiljöer.

BCL-systemet är anpassat för att passa barn i alla åldrar och personal för att säkerställa en bekväm miljö för alla. Exponering för solljus är särskilt viktigt för barn och elever under de mörkare månaderna då det naturliga solljuset är väldigt begränsat. Idag spenderar barn upp till 85 % av sin tid inomhus. Aktiviteter under skoldagen tar oftast plats inomhus vilket ger färre möjligheter att få ta del av dagsljuset. Ökad åtkomst till dagsljus eller vistelse i en BCL-miljö med efterliknat dagsljus kan förbättra välmåendet för barn och personal så att de håller sig friska och orkar med vardagen. Ljusforskning har visat på att ljusspektrumet hjälper att optimera inlärningsförhållanden för barn med särskilda behov. Vi har därmed en möjlighet att förbättra inlärningsförmågan hos alla barn, oavsett förutsättningar.

Den dynamiska ljusmiljön som sköter sig självt via AutoLit-recepten kan enkelt ändras manuellt av pedagogen via en touchpanel eller knappsats så att ljuset anpassas till aktiviteten i klassrummet. Ett mer blåaktigt ljus används när uppgifterna kräver fokus och koncentration som exempelvis vid mattelektioner och ett rödaktigare ljus kan användas när kreativitet och samarbete är viktigast. Vid förskolor kan exempelvis ett varmare ljus på morgonen välkomna barn och föräldrar för en lugnare miljö när barnen lämnas. På Neptun förskola i Malmö saknas det tillräckligt med fönster vilket ger en begränsad tillgång till dagsljusinsläpp utifrån. Förskolan har en inriktning på naturvetenskap och digitalisering, samt präglas av nytänkande. Därför ansåg förskolechefen att BrainLit BioCentric Lighting™ var ett passande val. I en del av rummen är ljusmiljöerna schemalagda utifrån de olika ämnena och aktiviteterna, där de olika ljusscenarierna har tagits fram tillsammans med pedagogerna.

Vård och äldreomsorg

I omsorg vistas man mycket inomhus och får inte det dagsljus som dagligen behövs för att kroppens dygnsrytm ska fungera bra. Vid högre ålder behövs ett mer intensivt ljus, både för att se bättre och för att få tillräckligt med dagsljus som stimulerar dygnsrytmen. BrainLit BioCentric Lighting™ är särskilt fördelaktig i äldreomsorg på grund av sämre syn och ljusupptagningsförmåga.

En stor utmaning med att utforma bra belysning för verksamheterna inom vården är att det är varierande arbetsplatser med aktiviteter under dygnets alla timmar och med krav på särskilda lösningar för olika aktiviteter i olika rum. Vårt dynamiska belysningssystem med BioCentric Lighting™ anpassar enkelt ljuset inomhus utifrån vårdens och omsorgens speciella förutsättningar. Det efterliknande dagsljuset stimulerar också till ökad vakenhet under dagen, vilket i sin tur ökar sömnkvaliteten och minskar användningen av läkemedel i stort inkl framförallt sömntabletter.

Säkrare miljöer för patienter och personal

Personalen inom vård och omsorg jobbar ofta skift och får som konsekvens problem med sömnen. På Mårtenslund äldreboende installerades en ljusdusch där personalen kan få en 20-minuters energiboost under nattskiften. Detta bidrar till ökad säkerhet för både personal och boende, då risken för felbeslut minskas på grund av ökad vakenhet.

Helsingborgs sjukhus är det första sjukhuset i Sverige som har implementerat BioCentric Lighting™. BrainLits medverkan i projektet Lighting Metropolis möjliggjorde en ny ljusmiljö på Neonatalavdelningen som gynnar både barn, föräldrar och personal. Ljuset är anpassat för behoven hos de allra minsta samt för att underlätta för personalens i deras arbetsuppgifter. De känsli-gaste barnen på neonatalavdelningen kan ha ett annat ljusbehov eftersom deras biologiska klocka inte är färdigutvecklad än. Därför har personalen möjlighet att kontrollera och justera ljuset efter vad som passar bäst för barnet.

Industri

I en allt mer högteknologisk industri är precision och säkerhet högt prioriterade frågor.
Med BrainLits tekniskt avancerade ljusmiljöer ges förutsättningar för säkert och tryggt arbete. BioCentric Lighting™ bidrar till friskare personal, minskad personalomsättning och ökad attraktion som arbetsgivare.

Lokalerna inom industrin är ofta fönsterlösa och personalen får inte det dagsljus de behöver för att må bra och orka fokusera på specialiserade arbetsuppgifter. Vår naturliga ljusmiljö med BioCentric Lighting™ förser personalen med det ljus de behöver, ett ljus som annars hade varit mycket svårt att få åtkomst till.

0 %
Procentandel av personal som känner att ljuset är otillräckligt och en bortglömd fråga på deras arbetsplats.

Industrin är en arbetsplats med krav på särskilda lösningar för olika aktiviteter i lokaler med speciell utformning. Vårt dynamiska ljussystem anpassar enkelt det biocentriska ljuset till industrins speciella krav på en bra belysning och en säker miljö. Belysningslösningen ger trivsammare och säkrare miljöer där man orkar mer och bättre kan fokusera på arbetsuppgifterna som ofta pågår dygnet runt året om. Arbetsuppgifter som allt mer kräver hög grad av koncentration och vakenhet.

Skiftarbete är vanligt inom industrin och de negativa hälsokonsekvenserna av en störd dygnsrytm är välkänt. Inom industrin ingår ofta nattskift och en stor del av personalen får med åldern omfattande problem med sömnen när dygnsrytmen kontinuerligt ändras. Trötthet kan förutom att påverka den personliga hälsan även få förödande konsekvenser i yrket. Tjernobylkatastrofen samt Challengerolyckan anses båda ha orsakats av dåligt mänskligt omdöme till följd av sömnlöshet.
Att jobba nattskift blir enklare och säkrare när medarbetarna är vakna och fullt uppmärksamma.
Vårt BioCentric Lighting™-system skapar arbetsmiljöer som stabiliserar den cirkadiska rytmen. En balanserad dygnsrytm leder till bättre sömnkvalitet och förbättrad återhämtning för kroppen. Detta resulterar i ökad frisknärvaro och minskat antal sjukskrivningar.

Nya områden

Användningsområdena för BrainLits naturliga ljusmiljöer med BioCentric Lighting™-belysnings-system är många. Vi expanderar till B2C-relaterade områden som salonger, men tar även ett kliv in i fastighetsbranschen och idrottsvärlden.

Det finns ett växande intresse för användandet av hälsosamt ljus inom idrottsvärlden. En idrottares unika cirkadiska rytm kan balanseras med hjälp av rätt ljus. Ljuset har en påvisad positiv effekt på uppmärksamhet och välmående. Ljusduschar kan användas för att aktivera och ge ny energi. För elitidrottare som reser mellan olika tidzoner kan ljuset hjälpa till att återställa den biologiska klockan. Detta forskningsområde utvecklas pågående och ger en förståelse för sambandet mellan rätt ljus och idrottsprestationer. BCL™ är anpassningsbart för att möta dessa nya insikter.

Ljus kan användas för att aktivera och ge ny energi

Fastigheter

Tornahem är ett svenskt fastighetsbolag. BrainLits ljus installerades i en av deras lägenheter som blev tillgänglig att hyra under kortare perioder. Idag bor där hyresgäster permanent. I systemet har det integrerats smarta hem lösningar som tv-, ljud- och larmfunktioner. Systemet kommer ihåg hyresgästens normala användning av ljus och andra system och kan återskapa det när den är bortrest, vilket kan minska inbrottsrisken.


Salonger

På HeadOn frisörsalong skapar det biocentriska ljuset en välkomnande atmosfär för både kunder och personal. Ljuset minimerar skuggningen och med ett neutralt färgsatt ljus återges hårfärgerna korrekt.
Det bidrar till att frisörerna bättre kan se den korrekta hårfärgen vid exempelvis en färgning.

Hos Gent Barbershop får kunderna en skön stund i en avkopplande ljusmiljö med efterliknat dagsljus inomhus. Belysningssystemet med BioCentric Lighting™ har anpassats efter en 30-, 60- eller 90-minuters behandling samtidigt som kunderna får ljusterapi. Att personalen arbetar i det dynamiska naturliga ljuset ökar deras välmående och får dem att känna sig piggare både på jobbet och fritiden. I butiksdelen används systemet för produktexponering med ljuset som varierar under dagen beroende på vilka produkter som ska framhävas.

”Verksamheten går bra så länge våra anställda mår bra!”

- ägare av HeadOn.