BrainLit®

Vetenskapen

Vetenskapen bakom BioCentric Lighting™ ligger i förståelsen för människans fysiologi och vårt behov av ljus för funktion och välmående. Forskning visar på stor betydelse i att personalisera ljus efter individens behov. Ljusforskning integreras kontinuerligt i våra system och möjliggör vår leverans av de bästa och vetenskapligt underbyggda ljusmiljöer för alla behov.

Människan

Kronobiologi och personligt ljus

Det finns en ökande förståelse för betydelsen av kronobiologi i hur människans fysiologi fungerar. Den medfödda rytmen av biologiska funktioner, där de flesta fluktuerar enligt en cirkadisk rytm, förbereder kroppen för dagliga återkommande händelser som matintag och sömn. Klockan i bukspottkörteln reglerar insulinsekretion och dess respons på glukos, klockan i levern reglerar glukosnedbrytning, skelettmuskula-turens klocka reglerar metabolism och glukosupptag, och så vidare³⁶. 
Den suprachiasmatiska kärnan, även kallad dygnsrytmkärnan, i hypotalamus synkroniserar klockorna i kroppen. Den justerar produktionen av bl a hormonerna melatonin och kortisol. Fluktuationerna av dessa och andra fysiologiska funktioner är det som utgör vår cirkadiska rytm. Ny forskning pekar på att genetiska skillnader i just klockgener också är assisterade med individuella skillnader i cirkadisk fysiologi som t ex sömnmönster³⁷.

Ljuset är den viktigaste klockan.

Cirkadisk rytm


Ljuset är den viktigaste tidgivaren för den cirkadiska rytmen¹⁵. Ljus stimulerar den suprachiasmatiska kärnan (SCN) via retinohypotalamusbanan genom melatonininnehållande ganglieceller¹⁶. SCN i hypothalamus är huvudklockan i människans hjärna och styr den cirkadiska rytmen¹⁷.

De flesta människor har en biologisk rytm på ungefär 24 timmar.

Som hos andra däggdjur uppvisar den biologiska klockan hos människor endast en liten variation mellan individer. De flesta har en cirkadisk rytm som är något längre än 24 timmar¹², vilket innebär att den behöver korrigeras dagligen i förhållande till soldygnet¹³. Utan korrigering ändras den cirkadiska rytmen något varje dag och faller gradvis ur fas jämfört med soldygnets 24 timmar¹³.

Ögat

Allt börjar i ögat. Redan efter 22 dagar börjar ögat bildas i fosterlivet och fortsätter sedan att utvecklas upp till 6-8 års ålder. Längst bak i ögat finns näthinnan som består av flera lager. Ytterst sitter fotoreceptorerna. Fram tills år 2000 var man enbart medveten om två typer av fotoreceptorer, tappar och stavar, vilka fungerar som receptorer för ljus och färg. Nyligen upptäcktes en tredje fotoreceptor, med sin egen våglängd åtskild från den som tappar och stavar har. Denna receptor upptäcktes i lagret av ganglieceller och ej i samma lager som fotoreceptorerna. Den innehåller melanopsin med ett spektra runt 480nm. Näthinnans ganglieceller bildar synnerven som för signaler från ljusstimulering vidare till hjärnan. Merparten av nervtrådarna från synnerven når synkortex i bakhuvudet, men en liten mängd nervtrådar från melanopsininnehållande ganglieceller projicerar istället direkt på hypothalamus och den suprachiasmatiska kärnan (SCN), där ljusstimuering påverkar synkroniseringen av den cirkadiska rytmen.

”Flera delar av hjärnan aktiveras av ljus”

Oftamologen har ordet

Madeleine Selvander, medlem i vårt vetenskapliga råd, oftamolog och ägare av en privat ögonklinik, berättar
nedan i detalj om ljusets påverkan på vårt välmående.

Vad är den omedelbara effekten av ljus på våra ögon?

Ljuset omvandlas till en visuell signal som tolkas i syncentrum i hjärnan. Förutom den visuella processen, d v s att vi får direkta synintryck, blir flera andra delar av hjärnan också påverkade av ljuset. Ett flertal strukturer i hypotalamus aktiveras av ljus. Ljus har därför en såväl direkt uppiggande som humörhöjande effekt. Vem har inte känt sig pigg och glad en solig vårdag?

Kan ljus vara skadligt?

Ljus är den viktigaste tidgivaren för sömncykeln och ljus på kvällen, särskilt ljus med kortare våglängder, det blåare ljuset, kan trycka ned sömnhormonet melatonin och orsaka svårigheter att somna. Ett sätt att skydda sig är att använda nattläge på datorer och telefoner på kvällen. Men man har också sett att exponering för tillräckligt med ljus under dagtid faktiskt kan minska den negativa påverkan som kvällsljus kan ha på melatonin och sömn.

Vad fick dig intresserad av BioCentric Lighting™ och hur har det påverkat din mottagning?

Det faktum att ljus inte bara har en visuell, utan även direkt effekt på vakenhet och välmående tycker jag är jättespännande. Att man med rätt ljus vid rätt tidpunkt, vilket möjliggörs av BCL, kan påverka och förbättra sömn och minska ohälsa är viktigt. Man är nu medveten om att människor får för litet ljus för en balanserad cirkadisk rytm. Patienter med sjukdomar som till exempel glaukom löper större risk för sömnstörningar och rätt ljus vid rätt tillfälle är därför extra viktigt för dessa patienter för att återställa synkroniseringen med den cirkadiska rytmen.

LED & ljus

Modern LED-teknologi har gjort det enklare att anpassa färg och ljusstyrka. Termerna ”tunable white” och ”dynamic white” används ofta inom ljusindustrin. Den efterföljande effekten ljus har
på hälsan har lett till en ny term; Human Centric Lighting (HCL). För att skapa naturligt hälsosam-ma ljusmiljöer måste man dock ta hänsyn till både LED-teknologi och kroppslig anatomi.
På BrainLit använder vi LED-armaturer, sensorer och styrsystem som anpassas efter verkliga mänskliga behov istället för efter standardmått. Det är det vi kallar BioCentric Lighting™. Flera års omfattande forskning har hjälpt oss producera innovativa ljusmiljöer som skräddarsys efter individuella behov.

10 % av energin som används för att producera ljus är lönsamt

Traditionella ljuskällor kan inte styra den cirkadiska rytmen på grund av fel temperatur, ljusstyrka eller dynamiska förändringar. Hela 15-20 % av den globala elkonsumtionen används för att generera ljus, varav 10 % av energin blir till användbart ljus. Detta beror på fel i omvandling eller bristfälligt ljus, s k ljusföroreningar.
Dessutom leder sämre ljusmiljöer med flimmer och lågintensitet både till högre underhållskostnad och negativa effekter på människor och djur.

Vår LED-teknologi är avancerad och oändlig i dess möjligheter för individuella behov och preferenser. Våra LED-armaturer följer den naturliga dagsljus-kurvan och efterliknar den i både intensitet och färgskala. Vårt ljus kan vara både statiskt och dynamiskt beroende på användning och är alltid anpassningsbart. Personligt ljus som följer dagsljuskurvan och backas av vetenskaplig forskning är unikt i sin bransch. Testa BioCentric Lighting™ idag och upplev skillnaden!