Christina Bengtsson samarbetar med BrainLit för en mer fokuserad och hälsosam framtid

Christina Bengtsson

Vi presenterar Christina Bengtsson: En före detta militärofficer, världsmästare i precisionsskytte, en hyllad författare, en filosof och en entusiastisk användare av Biocentrisk belysning. Genom sitt uppdrag Reclaim Focus® arbetar Christina med att upplysa om potentialen av ett fokuserat sinne och inspirera till att återta denna medfödda förmåga både på individ- och samhällsnivå. Biocentrisk belysning ger energi, vilket motiverar människors medvetande mot konstruktiva och hälsosamma handlingar i deras vardagsliv. Tillsammans med fokus blir det fantastiskt!

Christinas extraordinära resa, som har tagit henne från den idylliska barndomen på svenska landsbygden till den framgångsrika karriären, avslöjade dessa sanningar: Beslut ger enorm makt, tid är en värdefull resurs, och konsten att fokusera är avgörande. Genom mer än 20 000 timmars träning och otaliga misslyckanden förstod Christina genom personlig erfarenhet att allt trattades ner till ett väsentligt element – fokus. Även om det kan verka helt uppenbart att fokus krävs för att uppnå mål, är det en betydande utmaning i dag. Vår moderna värld tävlar ständigt om vår uppmärksamhet, och det krävs ett mycket medvetet åtagande för att behålla koncentration och fokus.

About Christina

“När jag lämnade idrottens och militärens världar, steg jag in i en miljö som saknade dessa egenskaper. Jag befann mig i en värld där kortsiktiga lösningar, fragmenterat tänkande, uppmärksamhetsberoende och tidsbrist hade blivit normen”, reflekterar hon.

Christina Bengtsson group talks

En föreläsare med ett tydligt mål
I dag fängslar Christinas föreläsningar en global publik på prestigefyllda TEDx-scener, internationella affärsskolor och stora företag. Hennes mål är tydligt: Ju fler individer som förstår värdet av en fokuserad mentalitet, desto hälsosammare blir vår värld. Förmågan att fokusera – motstå impulser, utöva självdisciplin, hantera uppmärksamhet och behålla kognitiv kontroll – kommer utan tvekan att vara en av de mest fundamentala färdigheterna för framtiden, särskilt i en värld som ständigt tävlar om vår uppmärksamhet.

Förenas för en global mission
Christina tänker och agerar i stor skala. För närvarande förenas flera framstående organisationer till stöd för hennes globala mission att belysa fokus i en splittrad värld. Tillsammans är de dedikerade till att skydda kognitiv och emotionell potential, att vårda yngre generationers strävan och att främja tillväxt i enlighet med mänsklig potential. De syftar till att öka medvetenheten om fokusens betydelse genom noggrann forskning, djupgående analys och utbildningsinitiativ. Deras obevekliga engagemang ligger i att bevara och förbättra världens förmåga att fokusera, för mänsklighetens bästa, och att övergå från kollektiv dimma till ett enat fokus.

Biocentrisk belysning och mänsklig skärpa
I över ett år har Christina använt Biocentrisk belysning och insett hur det påverkar förmågan till skärpa. Hon förstår att en stabiliserad cirkadisk rytm (kroppens dygnsrytm) gör en betydande skillnad. Samtidigt som hon förespråkar utomhusaktiviteter och exponering för naturligt ljus, erkänner hon att Biocentrisk belysning fyller gapet på ett utmärkt sätt när det inte finns möjlighet till dagsljus. Hon betonar att belysningen ger den energi som kan vara drivkraft till att orka engagera sig i konstruktiva och hälsosamma handlingar, vilket berikar det dagliga livet på ett betydande sätt.

“Tyvärr upplevde jag en allvarlig skada den 1 juni 2022, vilket ledde till sjukhusvistelse och flera månaders rehabilitering. Denna prövning förstärkte min tro på den avgörande rollen av Biocentrisk belysning (och cirkadisk rytm) inom hälso- och rehabiliteringsmiljöer.” avslutar Christina.

Christina Bengtsson in nature

Samarbete med BrainLit för en fokuserad framtid
Christina Bengtssons resa är ett bevis på fokusens transformerande kraft och betydelsen av miljöer som främjar fokus. Hennes partnerskap med BrainLit understryker den Biocentriska belysningens potential att främja hälsa och produktivitet, samtidigt som den är en del av en ljusare, mer fokuserad framtid.

Share this story

Facebook
LinkedIn