Verkkopolitiikka

Vastuuvapauslauseke

Tämä on yleinen vastuuvapauslauseke, joka koskee BrainLitin verkkosivustoa www.brainlit.com. Huomaa, että BrainLitiin kuuluvien yritysten yksittäisillä verkkosivustoilla voi olla muita vastuuvapauslausekkeita ja ilmoituksia.

BrainLit AB ja sen tytäryhtiöt ("BrainLit") tarjoavat tällä verkkosivustolla julkaistuja tietoja ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä niitä saa tulkita neuvojen antamiseksi tai suositusten antamiseksi, eikä tähän verkkosivustoon pidä luottaa minkään päätöksen tai toimenpiteen perustana. Sisältö ei välttämättä ole kattava tai päivitetty. Kaikki tiedot annetaan hyvässä uskossa, mutta ilman minkäänlaista takuuta, ei nimenomaista eikä epäsuoraa, ja tämän verkkosivuston sisältämien tietojen tai materiaalin käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. 

Mitään tällä verkkosivustolla olevaa ei saa pitää kehotuksena sijoittaa BrainLitin arvopapereihin tai muutoin käydä kauppaa BrainLitin arvopapereilla. Todelliset tulokset ja kehitys voivat poiketa olennaisesti tällä verkkosivustolla esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausunnoista (ks. jäljempänä). Arvopapereiden aiempaa kurssikehitystä ei pidä käyttää ohjeena niiden tulevasta kehityksestä.

BrainLit ei takaa, että pääsy tälle verkkosivustolle on aina saatavilla, eikä sitä, että tämä verkkosivusto tai palvelin, joka sen tarjoaa, on vapaa viruksista tai muista haitallisista aineosista.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt tässä esitetyt ehdot. Näin ollen sinun on luettava tämä verkkokäytäntö huolellisesti kokonaisuudessaan ennen verkkosivuston käytön aloittamista ja sen jälkeen säännöllisesti, sillä BrainLit voi tehdä siihen muutoksia ja päivityksiä.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää tiettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia tulevasta toiminnasta, tuloksesta tai markkinaolosuhteista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat ovat perustuneet näkemyksiimme ja odotuksiimme tulevista tapahtumista vain lausumien antamishetkellä. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tällaiset odotukset toteutuvat. Koska tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy oletuksia ja arvioita, joihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, lopputulos voi poiketa olennaisesti lausumissa esitetystä. Emme sitoudu päivittämään tai tarkistamaan julkisesti mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muiden seikkojen johdosta, paitsi lain tai pörssisäännösten edellyttämällä tavalla.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Jollei toisin mainita, tämän verkkosivuston sisältö on BrainLitin tekijänoikeus, lähioikeus tai muu immateriaalioikeus. Tämä sisältää tavaramerkin "BrainLit" ja muut logot ja tavaramerkit, jotka saattavat esiintyä tällä verkkosivustolla. BrainLitin logoja, tavaramerkkejä, tekijänoikeussuojattuja teoksia ja lähioikeuksia ei saa käyttää tai jäljentää ilman etukäteen annettua kirjallista suostumustamme. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jos lähetät meille tietoja tai aineistoa tämän verkkosivuston kautta, ota huomioon, että BrainLit voi käyttää näitä tietoja ja aineistoa maailmanlaajuisesti ja ajallisesti rajoittamattomasti (tai vähintään 50 vuoden ajan), tehdä niihin muutoksia, julkaista niitä ja voi myös siirtää tai muutoin luovuttaa niitä kolmansille osapuolille. Sinulle ei makseta korvausta tällaisesta käytöstä. Lähettämällä meille tietoja tai aineistoa tämän verkkosivuston kautta hyväksyt edellä mainitun BrainLitin käytön ja takaat, että sinulla on oikeus lähettää tiedot tai aineisto BrainLitille tämän mukaisesti.

Tietosuojailmoitus

BrainLit AB:lle tämän verkkosivuston kautta annettuja henkilötietoja (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite) ja muita kuin henkilötietoja (esim. käyttöjärjestelmä ja selain) käyttävät ainoastaan BrainLitiin kuuluvat yritykset, sen alihankkijat ja palveluntarjoajat.

BrainLitin verkkosivuston kautta voit muun muassa käyttää yhteydenottolomakkeita, joilla voit ottaa yhteyttä BrainLitiin, tilata lehdistötiedotteita ja lähettää työhakemuksia. Ottaessasi yhteyttä, tilatessasi tai tehdessäsi tällaisia hakemuksia pyydämme sinua antamaan tiedot, jotka ovat välttämättömiä, jotta voimme vastata pyyntöösi ja mahdollisiin tuleviin yhteydenottoihin, jotka koskevat samaa asiaa tai, jos niin sovitaan, muita asioita (esim.nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muu). BrainLit käyttää henkilötietojasi vain näihin tarkoituksiin. Huomaa lisäksi, että jos olet tilannut lehdistötiedotteitamme ja päätät lopettaa tilauksesi, henkilötietosi poistetaan.

Jotta BrainLit, sen alihankkijat ja palveluntarjoajat voisivat ymmärtää paremmin tämän verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä ja tarpeita, ne voivat myös käsitellä henkilötietojasi seuratakseen verkkosivuston käyttöä, rekisteröidäkseen verkkosivustolle ja verkkosivustolta tulevan liikenteen sekä tutkiakseen ja arvioidakseen käyttäjien väestörakennetta, maantieteellistä sijaintia, kiinnostuksen kohteita ja käyttäytymistä BrainLitin verkkosivuston sekä nykyisten ja tulevien tuotteiden suhteen. Epäselvyyksien välttämiseksi demografiaa, maantieteellistä sijaintia, kiinnostuksen kohteita ja käyttäytymistä ei yhdistetä mihinkään tiettyyn yksittäiseen henkilöön, ja tallennus voidaan milloin tahansa poistaa käytöstä selaimen asetuksista.

Henkilötietojesi käsittelyyn voi liittyä siirtoja ETA:n ulkopuolelle sellaisille lainkäyttöalueille, joilla ei ehkä ole riittävää tietosuojan tasoa. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt tässä verkkokäytännössä kuvatun henkilötietojesi käytön (mukaan lukien henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolelle).

Oikeutesi ja yhteydenotto meihin

Voit kerran vuodessa saada maksutta tietoja BrainLitin käsittelemistä henkilötiedoista, jotka koskevat sinua rekisteröitynä. Lisäksi sinulla on aina oikeus (i) pyytää virheellisten tietojen oikaisua, (ii) muuttaa aiemmin antamiasi tietoja, (iii) peruuttaa annettu suostumus ja ilmoittaa, että vastustat henkilötietojesi jatkokäsittelyä tai että et halua saada jatkossakaan tietoja BrainLitiltä. Jos peruutat suostumuksesi, henkilötietosi poistetaan mahdollisimman pian.

BrainLit AB, rekisterinumero 556902-2014, Scheelevägen 34, SE-223 63 Lund, Ruotsi, on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Ota yhteyttä BrainLit AB:hen, jos haluat käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksistasi.