Biocentrisk belysning är nominerat till Build Back Better Awards!

Vi trodde att vi inte kunde bli gladare och mer förväntansfulla, men vi hade fel! Vår Biocentriska belysning har också blivit nominerad till det prestigefyllda Build Back Better Awards inom kategorin Lighting Initiative! Build Back Better Awards är en spännande satsning som syftar till att hylla innovation, kreativitet, hållbarhet, miljöansvar och samhällsnytta inom byggsektorn samt att göra världen till en bättre plats. Build Back Better-initiativet är dedikerat för att uppmärksamma, belöna och dela idéer och innovationer, så att vi alla kan dra nytta av dem.

Build Back Better Awards nominering löd:
“A Biocentric lighting system underpinned by mathematical validation and documented results has been nominated for a Build Back Better Award.
The technology – from Swedish firm BrainLit – mimics natural daylight with the light shifting in intensity and color composition throughout the day.
Crucially, it centers on established and industry accepted metrics including m-EDI (Melanopic Equivalent Daylight Illuminance) and CS (Circadian Stimulus) to measure the light’s circadian impact and is designed to consistently deliver at least 250 lux m-EDI.
The benefits of light like this are increasingly appreciated as it optimizes sleep, alertness, concentration, metabolism, immune response, learning ability and mental health. In education it provides a calm working environment, enhancing cognitive ability and improving sleep and health, and it can lead to higher grades and test scores.”

Olika ljusrecept för olika miljöer
Biocentrisk belysning levereras med ljusrecept som säkerställer att den som vistas i belysningen får rätt mängd cirkadisk påverkan vid rätt tidpunkt, de skräddarsys för miljön och de som vistas där. Därför finns det olika ljusrecept för kontor, skola och äldrevårdsboende, och även beroende på de aktiviteter som äger rum i varje miljö.

Läs mer om Biocentrisk belysning!

Läs mer om Build Back Better Awards

Share this story

Facebook
LinkedIn