Teknologi

Det är inte bara en lampa; det är ett IoT-belysningssystem.

BrainLit erbjuder en rad olika systempaket som levererar BioCentric Lighting™ och tillhörande tjänster, som alla är utformade med användarens befintliga behov och framtida mål i åtanke. 

BrainLit takpanel

System

BioCentric Lighting (BCL)™-system omfattar våra integrerade lösningar BrainLit Elven och vår fristående lösning BrainLit Alven. 

Integrerade lösningar består av en kombination av armaturer, styrsystem och sensorer som uppfyller de högsta kraven på tekniska system och algoritmbehandlingskapacitet, t.ex. systemoptimering, latenstid och noggrannhet. 

Tjänster och funktioner

BioCentric Lighting™-tjänsterna omfattar tekniska tjänster, företagstjänster, informationstjänster, användartjänster, t.ex. vår BrainLit-app, samt produkter, ljusrecept och sensorer. 

BrainLits egenutvecklade ljusrecept föreskriver och specificerar det ljus som varje armatur avger vid varje tidpunkt. 

Sensordata kan användas för att justera ljusexponeringen för att uppfylla kundernas behov, och i framtiden för att justera ljusrecepten för att matcha en viss användares ljusprofil. Konceptet med personligt anpassat ljus genom individuella ljusrecept omfattas av BrainLits globala IPR-portfölj. 

Ljus för hälsa och välbefinnande

BrainLits patenterade BioCentric Lighting™-system omfattar armaturer, drivrutiner, sensorer och algoritm-baserade ljusrecept som har förmågan att tillgodose olika användares behov och olika tider på dygnet. 

En skalbar och flexibel lösning

Våra belysningslösningar är lättskaliga när det gäller installation och underhåll. Ökad storlek behöver inte innebära ökad komplexitet. 

Armaturer som uppfyller de högsta kraven

Alla BrainLit-armaturer uppfyller Pst LM ≤ 1, SVM ≤ 0,4 och IEEE 1789 i hela det dynamiska området för att säkerställa att inget skadligt ljusflimmer uppstår och överstiger CRI Ra 90 för naturlig färgåtergivning.

Framtidssäker teknik

BrainLits belysningssystem är alla utformade för att vara framtidssäkra. Alla våra system kan anslutas till BrainLit Cloud för programuppdateringar, och vi använder högspecificerad hårdvara med lång livslängd som kan replikera vilken ljusmiljö som helst. 

ROI

Vi brinner för att se till att vår högkvalitativa hälsosamma belysningsteknik är tillgänglig för en så bred publik som möjligt. Vår prisstruktur garanterar en betydande ekonomisk avkastning för kunder över hela världen. 

Ljusets vetenskap

Alltmer forskning stöder betydelsen av dagsljus för vår sömn, vakenhet, kognitiva förmåga och allmänna hälsa. 

BioCentric Lighting™simulerar de viktigaste aspekterna av dagsljuset för att hjälpa dig att upprätthålla en sund dygnsrytm.