Teknologi

Det är inte bara en lampa; det är ett IoT-belysningssystem.

BrainLit erbjuder en rad olika systempaket som levererar BioCentric Lighting™ och tillhörande tjänster, som alla är utformade med användarens befintliga behov och framtida mål i åtanke.

BrainLit takpanel

System

BioCentric Lighting (BCL)™-system omfattar våra integrerade lösningar BrainLit Elven och BrainLit UVen samt vårt fristående system BrainLit Alven.

Varje system består av en kombination av armaturer, styrsystem och sensorer som uppfyller de högsta kraven på tekniska system och algoritmbehandlingskapaciteter, t.ex. systemoptimering, latenstid och noggrannhet. 

BrainLit i rampljuset
Inställning av kontoret hemma i Alven

Tjänster och funktioner

BioCentric Lighting™-tjänster omfattar tekniska tjänster, användartjänster, t.ex. vår BrainLit-app, samt ljusrecept och sensorer. 

BrainLits egenutvecklade ljusrecept föreskriver och specificerar det ljus som varje armatur avger vid varje tidpunkt. 

Sensordata kan användas för att justera ljusexponeringen för att uppfylla kundernas behov, och inom en snar framtid för att justera ljusrecepten för att matcha en viss användares ljusprofil.

Inställning av kontoret hemma i Alven

Ett system som kan hantera cirkadisk anpassning

BrainLits patenterade BioCentric Lighting™-system omfattar armaturer, drivrutiner, sensorer och algoritm-baserade ljusrecept som har förmågan att tillgodose olika användares behov och olika tider på dygnet.

En skalbar och flexibel lösning

BioCentric Lighting™-lösningar kan enkelt skalas upp och underhållas utan ansträngning. Ökad storlek behöver inte innebära ökad komplexitet. 

Armaturer som uppfyller de högsta kraven

Alla BrainLit-armaturer är designade för att ge ljus för hälsa med ett brett spektrum av dygnspåverkan. Alla BrainLit-armaturer upfyller såväl Pst LM ≤ 1, SVM ≤ 0.4 som IEEE 1789 i hela det dynamiska omfånget, vilket är branchens tuffaste standarder för flimmer.

Framtidssäker teknik

BrainLit BCL™-system är alla utformade för att vara framtidssäkra. Alla våra system är möjliga att ansluta till BrainLit Cloud för programuppdateringar, och vi använder högt specificerad hårdvara med lång livslängd som kan replikera vilken ljusmiljö som helst.

ROI

Vi brinner för att se till att vår högkvalitativa hälsosamma belysningsteknik är tillgänglig för en så bred publik som möjligt. Vår prisstruktur garanterar en betydande ekonomisk avkastning för kunder över hela världen.

Ljusets vetenskap

Alltmer forskning stöder betydelsen av dagsljus för vår sömn, vakenhet, kognitiva förmåga och allmänna hälsa. 

BrainLits BioCentric Lighting™ (BCL) simulerar de viktigaste aspekterna av dagsljus, inklusive våglängd, intensitet, riktning, tidpunkt och varaktighet, för att upprätthålla den cirkadiska rytmen.