Utbildning

Inlärningsmiljö kan påverka elevers akademiska framgång och beteende. Inomhusbelysning har traditionellt sett fokuserat på de visuella kraven för olika aktiviteter, som att ge ljus för att läsa, arbeta tillsammans och umgås. De flesta människor är inte medvetna om det inflytande som belysningsmiljön har för välbefinnande, inlärning och sömn. Ny forskning pekar på ljusets betydelse som ett verktyg i skolmiljön och viktig synkronisator för cirkadisk rytm och sömn.

BioCentric Lighting™ kan anpassas efter elever i alla åldrar och hos personalen. Tillgång till dagsljus inomhus är avgörande för eleverna under årets mörkare månader då dagarna är kortare. Aktiviteter under skoldagen sker ofta inomhus, vilket ger färre möjligheter att njuta av dagsljuset utomhus. Dynamisk belysning hjälper lärarna att uppnå inlärningsresultat med belysning som stöder specifika uppgifter, t.ex. räkning, tyst läsning eller grupparbete. Blåaktigt starkt ljus kan användas för uppgifter som kräver mer uppmärksamhet. Under vila kan en varm ljuskomposition användas för en lugnare atmosfär. Personalen kan enkelt justera ljusförhållandena via en pekskärm eller knappsats för att se till att ljuset anpassas till klassrumsaktiviteterna.

Förbättra provresultaten

När man utsätts för starkt ljus, särskilt blått ljus, framkallar det en känsla av ökad uppmärksamhet i testgrupper. Flera studier lyfter fram ljusets modulerande effekt på matematiska uppgifter. En publicerad studie visar att en dynamisk ljussättning med BioCentric Lighting kan ge en förbättring på 12 % på matematikprov bland elever i fjärde och femte klass jämfört med statiskt ljus².

Öka engagemanget

På plats jämfördes LED-belysning med lysrörsbelysning med samma CCT-nivåer (4 000 K) i en grupp förskolebarn i 3-4 års ålder⁵. Med LED-belysning uppvisade barnen ett mer engagerat beteende jämfört med lysrörsbelysning.

Förbättrar humöret och sömnen

Ljus, särskilt blått ljus, kan ha en positiv effekt på humör. Vuxna och unga vuxna bedömer få bättre humör efter exponering för starkt ljus, där blått ljus ger den högsta effekten. I en studie där 79 collegestudenter med depression undersöktes visade ljusbehandling på minskad depression samt förbättrad sömn med en ökning av den genomsnittliga nattsömnen från 5 till 7 timmar⁹.

Olika ljusinställningar av BCL i ett klassrum.

Referenser

2. Hviid CA, Pedersen C, Dabelsteen KH. En fältstudie av den individuella och kombinerade effekten av ventilationshastighet och ljusförhållanden på elevernas prestationer. Build Environ. 2020;171(december 2019). doi:10.1016/j.buildenv.2019.106608
5. Pulay A, Williamson A. En fallstudie som jämför hur LED- och lysrörsbelysning påverkar engagemanget hos elever i tidig barndom i en klassrumsmiljö. Learn Environ Res. 2019;22(1):13-24. doi:10.1007/s10984-018-9263-3.
9. House LA, Walton B. Effekten av ljusterapi vid depression hos studenter. J College Stud Psychother. 2018;32(1):42-52. doi:10.1080/87 568225.2017.1321975