Industri

I dagens moderna och högteknologiska industrier är precision och säkerhet två av de mest prioriterade frågorna. Industrilokaler saknar ofta dagsljus och är beroende av artificiell belysning.

Industriella arbetsplatser kräver många olika lösningar för olika platser med specialiserad utformning. Miljön måste ge rätt belysning för att personalen ska kunna fokusera på sina uppgifter och behålla energin, även om arbetstiderna kan vara osociala. Dynamiska belysningssystem kan anpassas till industrisektorns särskilda krav och ge korrekta ljusförhållanden och säkra miljöer. Med vår systemlösning BioCentric Lighting kan vi förbättra personalens välbefinnande och öka arbetsgivarens möjligheter att attrahera personal. 

Förhindra mänskliga fel

Många skiftarbetare lider av överdriven sömnighet eller sömnlöshet, och sömnighet i arbetet leder till mänskliga fel. Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl och olyckan med rymdfärjan Challenger anses båda ha orsakats av dåligt omdöme till följd av långvarigt skiftarbete och bristande vaksamhet¹. BioCentric Lighting förändras dynamiskt under dagen för att efterlikna dagsljuset, vilket ger synkronisering med den kroppsliga rytmen som främjar sömnen.

Förbättra vakenhet

I ett experiment med 21 personer visade sig en timmes exponering för 40 lx blått ljus (470 nm) vara lika effektivt som 240 mg koffein i ett reaktionstest, och det blå ljuset var effektivare än koffein när distraktioner förekom². Den alarmerande effekten av ljus med kort våglängd har lett till förslaget att ljus kan användas som en icke-farmakologisk motåtgärd mot sömnighet och för att förbättra reaktionstiderna hos anställda.

Främja precision

Industrilokaler är ofta fönsterlösa, vilket innebär att anställda är beroende av sin arbetsplats för att få det dagsljus som de behöver. De anställda är i behov av lämplig belysning för att kunna fokusera på specialiserade arbetsuppgifter och för att säkerställa hög precision. BioCentric Lighting-systemet är lätt att anpassa och kan användas som ett verktyg på arbetsplatsen. 

Referenser

1. Beaven CM, Ekström J A comparison of blue light and caffeine effects on cognitive function and alert- ness in humans PLoS One (2013) Oct 7;8(10):e76707
2. http:/healthysleep.med.harvard.edu