Äldreomsorg

Äldre personer har andra behov och krav i sina hem än yngre personer. På vårdinrättningar är det vanligt att människor tillbringar större delen av tiden inomhus. Möjligheten för de som bor på vårdhem att synkronisera sin cirkadiska klocka genom naturligt dagsljus är därför ofta mycket liten. 

Behovet av ljus ökar med åldern eftersom pupillen blir mindre och linsen tjocknar och absorberar mer ljus. Äldre människor behöver därför mer intensivt ljus för att underlätta synen, och exponering för tillräckligt med dagsljus är viktigt för att stimulera dygnsrytmen.

Den cirkadiska rytmen styr det endogena sömnhormonet melatonin och aktiveringshormonet kortisol som ökar energi och vakenhet på morgonen. Amplituden av dessa hormoner minskar med åldern¹,².

Bland äldre är sömnrelaterade problem vanliga. Tidigare sänggående och uppvaknande samt frekventa uppvaknanden under sömnen kännetecknar äldre vuxnas nattliga sömnmönster, vilket ger en mer fragmenterad sömn av sämre kvalitet.

Förhindra olyckor

Otillräcklig belysning har visat sig vara en bidragande faktor till fallolyckor som orsakar höftfrakturer och huvudskador. Otillräckligt ljus ökar risken för fall med 1,5 gånger³. Fallförebyggande åtgärder där ljuset är en del är därför en viktig aspekt vid utformningen av äldreboenden och vårdlokaler.

Minska depressiva symptom

En av de positiva effekterna av lämplig belysning för äldre har visat sig vara en minskning av depressiva symtom. I en studie på blå-vitt ljus designat för att leverera dygnsrytmsbelysning upplevde personer med Alzheimers och relaterade demenssjukdomar en minskning av depressiva symptom samt längre sovtid⁴.

Fördelar för ADRD-patienter

Alzheimers sjukdom och relaterad demens (ADRD) är den vanligaste psykiska störningen bland äldre amerikaner. Studier som jämför friska vuxna med patienter med Alzheimers sjukdom har visat att den cirkadiska rytmen är mer störd hos dem med Alzheimers sjukdom och att denna störning är mer uttalad under vintermånaderna³. Andra studier har visat på minskad agitation och nattlig aktivitet hos ADRD-patienter efter exponering för morgonljus, och en större effekt av ljus än förskrivning av sömnmediciner.

Sömn är en viktig faktor för att främja patienternas välbefinnande och återhämtning.

Referenser

1. Karasek M. Melatonin, human aging, and age-re- lated diseases. Exp Gerontol. 2004;39(11-12 SPEC. ISS.):1723 1729.doi:10.1016/j.exger.2004.04.012
2. Hanford N, Figueiro M. Light therapy and Alzheimer’s disease and related dementia: Past, present, and future. J Alzheimer’s Dis. 2013. doi:10.3233/JAD-2012-121645
3. Paul S, Yuanlong L. Inadequate light levels and their effect on falls and daily activities of community dwelling older adults: A review of literature. New Zeal J Occup Ther. 2012.
4. Bedrosian TA, Nelson RJ. Timing of light exposure affects mood and brain circuits. Transl Psychiatry. 2017;7(1):1-9. doi:10.1038/tp.2016.262