Hotell och Detaljhandel

I hotell och detaljhandel är det viktigt att få gästerna både bekväma och energiska i en avslappnad atmosfär - för privata eller yrkesmässiga ändamål. Belysning är en viktig faktor i hotellreceptioner och konferensanläggningar för att skapa atmosfär eller underlätta navigering i rum, lounger och gemensamma ytor.

Belysning kan användas för att upprätthålla en god relation med besökare och kunder. Olika behov leder till krav på högkvalitativ belysning som tillgodoser visuella, emotionella och biologiska behov. BioCentric Lighting™ kan effektivt hantera alla dessa tre dimensioner av ljus. Intresset för belysning som påverkar vår biologi ökar snabbt på grund av att fler och fler människor inser potentialen i att använda ljus för att förbättra välmåendet. 

Anpassningsbara miljöer

Vårt BioCentric Lighting-system stöder en effektiv användning av oliks utrymmen. Standardinställningar gör att ljuset kan ändras dynamiskt under dygnets gång med hög anpassningsbarhet. Oavsett om vårt system installeras i konferensrum eller receptioner kan ljuset anpassas för att passa specifika aktiviteter och främja välbefinnande genom att använda olika ljusinställningar under dagen. Till exempel kan Relax-receptet användas i en loungemiljö för att hjälpa gästerna att varva ner.

Fördelaktiga mötesutrymmen

Ljus kan påverka det kognitiva arbetsminnet positivt efter viss ljusexponering. I en studie med friska deltagare hade 30 minuters exponering för blått ljus (469 nm), men inte för gult ljus (578 nm), en positiv effekt på reaktionstider och korttidsminnet när de testades 30 minuter efter ljusexponeringen. Denna förbättrade kognitiva prestation åtföljdes också av en ökad aktivitet i den prefrontala cortexen i hjärnan, vilket undersöktes med funktionell magnetresonanstomografi¹.

Stämning och komfort

Belysningen spelar en viktig roll för att skapa en behaglig miljö. Den påverkar vårt humör, skapar förhållanden som motiverar oss och främjar vårt välbefinnande. Lämplig belysning förknippas med en känsla av lycka. Blått tonat vitt ljus har visat sig ha en direkt subjektiv humörhöjande effekt² och när vuxna bedömer sitt humör är det blått ljus som får de högsta humörpoängen³. BioCentric Lighting kan därmed både förbättra gästernas upplevelse och öka komforten för personalen.

Olika ljusinställningar för BCL i ett konferensrum.

Referenser

1. Alkozei A, Smith R, Dailey NS, Bajaj S, Killgore WDS Acute exposure to blue wavelength light during memory consolidation improves verbal memory performance PLoS One (2017) Sep 18;12(9):e0184884
2. Choi K, Shin C, Kim T, Chung HJ, Suk HJ Uppvaknande effekter av exponering för blåberikat morgonljus på universitetsstudenters fysiologiska och subjektiva reaktioner Sci Rep (2019) Jan 23;9(1):345
3. Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ Blåberikat vitt ljus på arbetsplatsen förbättrar självrapporterad vakenhet, prestanda
och sömnkvalitet Scand J Work Environ Health (2008) Aug;34(4):297-306