BrainLit®

Om

BrainLit är Sveriges mest innovativa ljusföretag. BrainLit’s BioCentricLighting™ är ett avancerat, återkopplande och självlärande system som skapar naturliga ljusmiljöer genom en patenterad och unik mjukvara. Inomhusljuset efterliknar det naturliga dagsljuset och synkroniseras med LED ljus som drivs av sensorer och kontrolleras av vår mjukvara.

Vår historia

BrainLit BioCentricLighting™ har sitt ursprung i Tord Wingrens entreprenörskap och hans intresse av ljusets hälsoeffekter på människor och djur. Idén utvecklades vidare med hjälp av ett forskarteam lett av Klas Sjöberg, fysiker och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd. Det första patentet för BrainLit lämnades in 2012, samma år som företaget grundades. Vår expansion sker snabbt och våra ljusmiljöer är installerade runt om i Sverige. Idag har vi i fem patentportföljer och är det ledande lighting tech företaget i Sverige med en kommande global utbredning.

 • 2012

  Tord Wingren lämnar in det första patentförslaget, systempatentet, grundar BrainLit och blir dess förste styrelseordförande och VD. En arbetsgrupp bestående av Tord och några professorer under ledning av Klas Sjöberg diskuterar och formar en inriktning för hälsosamt ljus.

 • 2013

  Tord Wingren ger föreläsningar och presenterar BrainLits grundidé på mässor och konsortier. Vinnova godkänner bolagets och Lunds Universitets gemensamma ansökan för ICT-ljus, vilket blir bolagets första projekt med intäkter. BrainLits första patent registreras, i USA.

 • 2014

  Blå ljusdioden och möjligheten att skapa vitt ljus med LED-teknik tilldelas ett Nobelpris. BrainLit engagerar sig i Energimyndighetens projekt i samarbete med forskargrupp ledd av Thorbjörn Laike.

 • 2015

  Peter K Andersson anställs och efterträder Tord Wingren som VD. Jimmy Landin, Truls Löwgren och Dan Löfgren anställs i BrainLit som därmed har fem medarbetare. Bolaget hyr sina första lokaler på våning 16 i Ideon Gateway i Lund. Bolagets första vetenskapliga råd formeras med Klas Sjöberg som ordförande.

 • 2016

  Innovation Skåne och Hotell Skansen i Båstad blir BrainLits första kunder. En studie som påvisar signifikanta förbättringar på sömn hos skolbarn som vistas i biocentriskt ljus publiceras av studenterna Karin Ljungström och Stina Eriksson vid Lunds Tekniska Högskola.

 • 2017

  Nobelpriset i fysiologi eller medicin tilldelas upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm. BrainLit ordnar föreläsningar om denna forskning, då den relaterar direkt till bolagets verksamhet. BrainLits projekt på Neonatalavdelningen vid Helsingborgs sjukhus blir publik. Bert Nordberg väljs in i styrelsen och efterträder Tord Wingren som bolagets ordförande. BrainLit får sin hittills största order av fastighetsägaren bakom Medicon Village i Lund.

 • 2018

  Mats Leifland tillträder som BrainLits styrelseordförande. Ett kommersiellt råd bildas med Bert Nordberg som ordförande. SIGMA Connectivity beställer biocentriskt ljus. BrainLit flyttar in i nya lokaler i Medicon Village.

 • 2019

  Niclas Olsson tillträder som ny VD. Bolagets hittills största nyemission övertecknas när man tar in 109 MSEK. Kundlistan växer med banbrytande beställningar från den svenska ambassaden i Hong Kong, Sony, Swedbank och SOS Alarm. Ett dotterbolag etableras i USA. BrainLit flyttar in i The Sparks översta våning i Medicon Village.

 • 2020

  En studie av forskare vid Danmarks Tekniske Universitet publiceras som påvisar en påtaglig förbättring av elevers skolresultat i matematik när de vistas i BrainLits biocentriska belysning.

Team

Den senaste ljusteknologin och hur den påverkar människors hälsa och välbefinnande integreras kontinuerligt i BrainLits mjukvara, styrsystem, sensorer och armaturer. Teamet har spetskompetens inom teknisk och medicinsk forskning relaterat till människors behov av dagsljus för hälsa, välmående och effektivitet. Genom samarbete med vårt vetenskapliga råd kan vi garantera att den senaste forskningen alltid är implementerad i vårt system och att våra kunder alltid får de bästa ljusmiljöerna. Vi kan med säkerhet se att BioCentricLighting™ system gör en märkbar skillnad för mångas liv. Vi är stolta över våra ljusmiljöer och lägger stor tyngd i att leverera högkvalitativa produkter, service och support för våra kunder.

Niclas Olsson
CEO
niclas.olsson@brainlit.com

Peter K Andersson

CDO
peter.k.andersson@brainlit.com

Tord Wingren
Founder
tord.wingren@brainlit.com

Truls Löwgren
CTO Head of Light Technologies
truls.lowgren@brainlit.com

Kristian Storm

CTO Systems & Software
kristian.storm@brainlit.com

Ge världen ett bättre ljus.

Det vetenskapliga rådet

Allt mer forskning visar på dagsljusets stora påverkan på vår hälsa, välbefinnande och effektivitet. BrainLits BioCentricLighting™ system möter de högsta kvalitetskraven och utvecklas kontinuerligt i samverkan med vårt vetenskapliga råd. Det vetenskapliga rådet träffar BrainLits team var sjätte vecka för att uppdatera och besvara frågor för den fortsatta utvecklingen av systemet. Däremellan sker fortlöpande kontakt med framförallt produktutvecklingschefen.

Klas Sjöberg
Ordförande

Konsult och docent vid Gastro Center på Skåne Universitetssjukhus. Läs mer.

Thorbjörn Laike

Professor i miljöpsykologi vid Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet.
Läs mer.

Lennart Minthon

Professor Lunds Universitet, MultiPark: multidisciplinär forskning om Alzheimers sjukdom. Grundare av ”Minneskliniken”. Medgrundare av företag som fokuserar på demensvård.

Lars Samuelson

Professor i halvledarelektronik vid Lunds Universitet. Tilldelades “Einstein-professoratet” av den kinesiska vetenskapsakademin. Utnämnd stipendiat till American Physical Society. Läs mer.

Madeleine Selvander

Ögonläkare, Doktorsexamen, MSci. Tidigare överkonsult vid Skåne universitetssjukhus. Chef för privat ögonklinik.

Kommersiella rådet

Bert Nordberg
Chairman of the Board

Styrelseordförande i Vestas och TDC. Styrelseledamot i Vårdinnovation, Essity, SCA och SAAB. Medgrundare av Sigma
Connectivity.

Anders Runevad

Rådgivare till ordförande och VD för Vestas. Styrelseordförande i MHI Vestas Offshore Wind. Styrelseledamot i Schneider Electric och Nilfisk.

Magnus Mandersson

Styrelseordförande för Next Biometrics, Karnov Group och Tampnet. Styrelseledamot i Interogo (IKEA), InterIkea Systems och Albertimmo S.A.