Förbättra livet med BioCentric Lighting™

BioCentric Lighting™-systemet ("BCL") är ett avancerat, självlärande system som efterliknar det naturliga ljuset på en personlig nivå och därmed förbättrar välmåendet. Vår vision är att förbättra människors hälsa, välbefinnande, kognitiva prestanda och sömn.