BrainLit Elven™ är ett fast installerat belysningssystem som främjar välbefinnande med hjälp av BioCentric Lighting™ i alla miljöer. Att kombinera armaturer, användare och sensorer ställer stora krav på systemets och algoritmens kapacitet, optimering, respons och noggrannhet. Systemet skalar utan ansträngning och ger användaren full flexibilitet.

Skalbarhet genom att använda ett eller flera ljusstyrningssystem (LCS) ger flexibilitet. Ett system som kanaliserar en mängd olika data med krav på granularitet och precision måste struktureras och utformas på ett sådant sätt att ökad storlek inte leder till ökad komplexitet. Ur ett installations- och underhållsperspektiv över tid och för en mängd olika kundtyper och tillämpningar är det nödvändigt att ha ett system som går att skala upp eller ner utan ansträngning.

Ett vanligt sätt att koppla samman flera LCS och användarkontrollenheter är via Ethernet-kabel. För att uppnå flexibilitet i anslutningen av systemkomponenter med variation i typ och installationsmetod måste flera alternativ finnas samtidigt. BCL-systemets nätverk bygger på flexibla, väletablerade, generiska protokoll som ger hög säkerhet och prestanda.

Enhet

 • Ett ljusstyrningssystem (LCS) kan hantera upp till 64 armaturer.
 • Ytterligare LCS ger upp till 128 armaturer per LCS.
 • Ström och tillgång till internet krävs
 • Användning i t.ex. ett rum

Kluster

 • Flera LCS kan anslutas till ett kluster.
 • Endast en av LCS:erna behöver vara ansluten till internet för uppdatering av ljusrecept och kalibrering i realtid.
 • Systemet kan fungera fristående eller styras av ett BioCentric Lighting Management System.
 • Användning i t.ex. ett enda våningsplan eller en enda byggnad.

Nätverk

 • Flera LCS kan kombineras och interagera som ett BCL™-nätverkssystem.
 • "BCL™ Net" kan övervakas och styras av ett centralt ljusstyrningssystem.
 • "BCL™ Net" är helt decentraliserat och erbjuder obegränsad skalbarhet, kontroll och flexibilitet.
 • Användning på t.ex. campus och stora företag

Installation utan att störa din verksamhet

Plug and play

För att ge dig en uppfattning om vårt plug-and-play-tänkande får du här en kort beskrivning av hur systemet är anslutet. WAGO:s standardinstallation (inte i USA), som inte kräver elektrisk certifiering, av både LCS Generation 1 och 2 använder WAGO-förlängningskablar med WAGO Winsta-snabbkontakter och WAGO-splittboxar för att förenkla installationen. Denna anslutning distribuerar både ström och Dali-kommunikation till armaturerna. Både daisy-chain och star eller en kombination kan användas för detta och WAGO splitboxar möjliggör båda. Knappsats och sensorer använder en 4-trådig kabel (skärmad kabel) som ansluts från enhet till enhet till LCS. LCS använder en Ethernet-kabel för att ansluta till Internet direkt eller via en router/switch. Pekplattan och andra perifera enheter, t.ex. sensorer, är också anslutna till LCS.

Strömförsörjning

Den alternativa terminalinstallationen, som kräver elcertifiering, av både LCS Generation 1 och LCS Generation 2, använder normal elkabel. En 3-polig strömkabel krävs för att ansluta LCS och armaturerna till strömmen. Därefter krävs en 2-polig strömkabel för att ansluta Dali-kommunikationen mellan LCS och armaturerna. Både daisy-chain och star, eller en kombination, kan användas för detta.

Knappsatser och sensorer använder en 4-trådig kabel (och skärmkabel) som ansluts från enhet till enhet till LCS. LCS använder Ethernet-kabel för att ansluta till Internet direkt eller via en router/switch. Pekplattan och andra perifera enheter, t.ex. sensorer, är också anslutna till LCS.