Uppförandekod för leverantörer

Vi tror på rättvisa arbetsvillkor. Vi lägger stor vikt vid att våra leverantörer förstår och följer bestämmelserna i alla aspekter av vår affärsverksamhet.