Uppförandekod hos leverantörer

Vi tror på rättvisa arbetsvillkor. Vi värdesätter högt att våra leverantörer förstår och följer regelverk i alla aspekter av vår affärsverksamhet.