BioCentric Lighting™

BrainLits ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ (BCL) efterliknar naturligt dagsljus inomhus. BCL-miljöer innehåller sensorer och algoritmbaserade recept, ljusrecept, för att anpassa sig till olika användare, yrken och tider på dygnet. Variationen av den spektrala sammansättningen i ett ljusrecept främjar den naturliga cirkadiska rytmen som ökar effektiviteten och förbättrar sömnen. Vi vänder oss till olika segment, t.ex. kontorsmiljöer, hälso- och sjukvård, utbildning och hotellverksamhet.

BCL

Individer har olika biologiska behov av ljusmiljöer. Olika situationer kräver olika ljusförhållanden. BioCentric Lighting™-systemet kan enkelt anpassas efter individens och situationens unika behov. Ljusmiljön ger anpassningsbart ljus för att uppfylla det biologiska behovet för varje dag, oavsett årstid. Pågående forskning ger nya kunskaper om ljusets positiva effekter för att förbättra sömn och välbefinnande. BioCentric Lighting™-systemet är lätt att anpassa för att möta dessa nya insikter. Det skapar en framtid för inomhusbelysning där den cirkadiska rytmen synkroniseras med personligt anpassade ljusrecept.

Linjär belysningslösning - Generisk belysning

Traditionella LED-lösningar och HCL-lösningar (Human Centric Lighting) fungerar med linjär ljusstyrning och fasta installationer i vanliga strömkretsar utan dynamiska förändringar av spektrum eller intensitet.

Cirkulär belysningslösning - Personlig belysning

Varje armatur har en bred specifikation för att kunna ge ett hälsosamt, biocentriskt ljus. Armaturerna styrs och justeras av ljusstyrningen, LCS, som skickar styrsignaler till alla armaturer, baserat på algoritmer och relaterade data som samlats in från sensorerna i miljön. Detta är en unik och patenterad systemkomposition, där hälsosamt ljus genereras tack vare ett återkopplingssystem där styrsignaler bearbetas med maskininlärning och relaterade algoritmer.

Varför?

Den ökande kunskapen om hur viktigt det är att belysningsmiljön påverkar välbefinnande, inlärning och sömn har lett till en förändring av hur vi ser på belysning. Ljuset är inte bara till för synen utan också för att synkronisera kroppen med solens dag. 

Vem?

BrainLits BioCentric Lighting™-miljö är fördelaktig för barn i skolmiljöer, yrkesmässiga arbetsmiljöer, industrisektorn, offentliga utrymmen, sjukhusenheter eller äldreboenden. Med BCL ger vi bättre livskvalitet. För alla.

Var?

Människor som tillbringar tid i våra naturliga, behagliga ljusmiljöer är lyckligare, friskare och sover bättre. BCL förbättrar ditt välbefinnande i alla miljöer och hjälper till att förebygga misstag på jobbet. Det kan också ge en avslappnande miljö för individuell kreativitet eller återhämtning.

BCL kan användas för att förbättra både arbets- och levnadsförhållanden.

Cirkadisk rytm

Vad är en cirkadisk rytm?

Den cirkadiska rytmen är resultatet av en anpassning till jordens rotation, som ger en 24-timmarsstruktur åt kroppens fysiologi. Människor är genetiskt programmerade för att vara dagligt aktiva. Kroppen, vars fysiologi och ämnesomsättning är organiserad kring 24 timmar, fungerar optimalt när denna rytm dagligen styrs av ljuset. Ljuset är den viktigaste synkronisatorn för kroppens cirkadiska rytm. Många av kroppens funktioner, såsom sömn, hormoner och ämnesomsättning varierar med den dagliga cykel som ges av dag och natt. De biologiska funktionernas medfödda rytmicitet, där de flesta fluktuerar enligt en 24-timmars cirkadisk rytm, förbereder kroppen för dagligen återkommande händelser som att äta och sova. 

Hur kan BCL hjälpa till?

Det är uppenbart att den moderna livsstilen varierar avsevärt i förhållande till den naturliga ljus-mörkercykeln och påverkar vår tillgång till dagsljus. Ätvanor, när, hur och om vi väljer att motionera, reseplaner och arbetsuppgifter påverkar alla våra kroppsliga rytmer. Dessa parametrar är individuella. Olika personer skiljer sig åt och det gör även deras behov. Samma ljusmiljö registreras av det cirkadiska systemet mycket olika mellan individer. Människor har olika kronotyper, vilket innebär att de föredrar att sova och vakna vid olika tidpunkter. Vissa gener har kopplats till morgon- och kvällspreferens och gener som genererar och reglerar sömn och cirkadiska rytmer är viktiga för att förstå de individuella skillnaderna i sömnbeteende. BioCentric Lighting™-systemet kan enkelt anpassas efter individens och situationens unika behov. Ljusmiljön ger anpassningsbart ljus för att uppfylla det biologiska behovet för varje dag, oavsett årstid.