BrainLit®

Berättelser

BrainLit erbjuder en helhetslösning för att förbättra människors välmående. Vare sig det är i kontor, hotell, telefontjänstcentraler, banker, sjukhus eller i andra organisationer återskapar vi dagsljus inomhus.
Våra berättelser är en samling av flerspråkiga artiklar och kundreferenser som är en del av vår historia och som format BrainLit BioCentric Lighting™ till vad det är idag.

Några av våra kunder

Innovation Skåne
Cygate
Castellum

Minneskliniken, Malmö
Neonatalavdelningen, Helsingborg
Mårtenslund äldreboende, Lund

Hotell Skansen, Båstad
Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg
Elite Stadshotellet, Karlstad

Tornahem
HeadOn
Gent Barbershop

Lindeborgsskolan, Malmö
Neptun förskola, Malmö

Video

PDF

Artikel

Studie

Klicka på ikonerna bredvid berättelserna för att öppna dem!

ENG

"Daylight and its impact on our health"

Föreläsning av Klas Sjöberg, docent och adjungerad universitetslektor.

Film där Klas Sjöberg, överläkare, forskare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd, berättar om dagsljusets påverkan på vår hälsa och vårt välmående.

ENG

Intervju med Klas Sjöberg

Klas Sjöberg förklarar dynamiskt ljus och hur det används.

Intervju med Klas Sjöberg, överläkare, forskare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd, på Ideons forskarfrukost.

ENG

”Why do we sleep so poorly?”

Belgisk dokumentär som pratar om BrainLits ljusmiljöer.

Dokumentär som diskuterar det mänskliga behovet av dagsljus och varför bra ljus är viktigt för vårt välmående och vår sömnkvalitet.

ENG

”The Effect of a Dynamic LED Light Intervention on Sleep Quality of Adolescent Students”

Masteruppsats som inkluderar en studie med barn på Lindeborgsskolan i Malmö där BrainLit BioCentric Lighting™ är installerat.

Under hösten 2015 installerades BrainLits naturliga ljusmiljölösning i ett klassrum på Lindeborgsskolan. De objektiva mätningarna av sömnen genomfördes av smarta armband och visade på en förbättrad sömnkvalitet hos eleverna. De sov längre och djupare, med färre uppvaknande under natten. Elevernas ökade sömnkvalitet gjorde dem piggare och mer uppmärksamma under skoltiden. Studien visar ett tydligt samband mellan dynamisk LED-belysning och förbättrad sömn.

SVE

”BrainLit arbetar med dynamiskt ljus”

Intervju i Svenska Möten med BrainLits CDO Peter K. Andersson.

Artikel där Peter K. Andersson berättar om om hur faktorer som sömn och effektivitet påverkas av ljus.

SVE

Neonatalavdelningen på Helsingborgs sjukhus

Broschyren sammanfattar hur BioCentric Lighting™ ljusmiljön används i neonatalavdelningen.

Ett av våra viktigaste projekt innebar att skapa en hälsosammare ljusmiljö för prematurbarn, deras föräldrar och sjukhuspersonalen på Helsingborgs sjukhus. Broschyren förklarar det anpassade ljusbiblioteket och hur det skyddar barnens ögon och samtidigt ger bättre sikt för personalen.

SVE

”Vårsol inomhus - varje dag året runt.”

Svensk nyhetsartikel om Brainlits ljus i en lägenhet i Lund.

Artikeln introducerar den första bostaden med en dynamisk ljusmiljö. Projektet var ett samarbete mellan BrainLit, Lunds Universitet och Tornahem fastighetsbolag.

SVE

Nytt intelligent ljus på Elite Hotel Marina Plaza

Pressrelease där Elite Hotel Marina Plaza introducerar BCL i deras konferenslokaler.

Det nya ljuset installerades på hotellet i Helsingborg för en hälsosammare och trivsammare miljö för konferensgäster.

SVE

”Äldreboendet som sprider solljus”

Läs artikeln om det första äldreboendet i Sverige som installerade BCL.

Mårtenslund äldreboende ville förbättra de äldres välmående och personalens effektivitet genom återskapat dagsljus inomhus.

SVE

”Elever fick vårljus inomhus - presterar bättre”

Läs den svenska artikeln från SVT där elever berättar om deras upplevelser av ljuset efter BrainLit BioCentric Lighting™ var installerat.

Lindeborgsskolans elever förbättrade både produktiviteten och sömnen efter att spenderat tid i BCL-miljön.

Vill du veta mer om BCL för professionellt bruk?

Vill du veta mer?

Upplev naturligt ljus inomhus med BrainLits dynamiska BioCentric Lighting™-system.

BrainLit®-produkter och -tjänster är ej avsedda att diagnostisera, behandla eller förhindra medicinska tillstånd.
BrainLit® ansvarar ej för några hälsorelaterade beslut som tas av användaren, inklusive sjukvårdspersonal när de använder BrainLit®-produkter och -tjänster.