Peter Emilson

I början av juni 2020 läste Peter Emilson en artikel i lokaltidningen Sydsvenska Dagbladet om hockeylaget Malmö Redhawks och hur de använder ett revolutionerande nytt belysningssystem för att förbättra sina prestationer. I dag är han BrainLits försäljningschef för hela Skandinavien, med visionen att göra BioCentric Lighting en världsstandard genom att använda försäljnings- och servicepartner för att möta den ständigt ökande efterfrågan från kunderna.

-När jag först läste om BioCentric Lighting tyckte jag att det var otroligt spännande, så jag gick till BrainLits webbplats för att lära mig mer om det. Av en ren tillfällighet sökte en rekryterare kort därefter en försäljningschef till samma företag. Kombinationen av avancerad teknik och hälso- och sjukvård var oemotståndlig för någon med min bakgrund, säger Emilson. 

Samarbete med försäljnings- och servicepartner

 Det företag som han började på växer snabbt och har efterfrågan från många olika sektorer. BrainLits strategi är att utöka sin marknadsnärvaro utan att själv bygga upp en stor intern säljkår. 

-För att nå den fulla potentialen hos BrainLit kommer vi att öka vårt samarbete med försäljnings- och servicepartner som kan täcka en stor marknad med BioCentric Lighting. Vårt primära uppdrag är att utveckla själva systemet och förse våra partner och kunder med teknisk kunskap för att maximera deras upplevelse, säger Peter Emilson. 

- Jag har arbetat med många kända globala varumärken, men inget hade förberett mig på att arbeta med ett system med en så uppenbar och omedelbar effekt.

Emilson har en grundlig förståelse för själva försäljningsprocessen, eftersom han är en veteran inom försäljning i flera olika branscher, så olika som drycker, madrasser och till och med en virtuell mobiltelefonoperatör. Innan han upptäckte BrainLit var han egenföretagare som senior rådgivare till företag i behov av expertis om hur de kan utveckla sina företag operativt och strategiskt på den internationella marknaden. 

En trevlig arbetsmiljö

-Jag har arbetat med många kända globala varumärken, men inget hade förberett mig på att arbeta med ett system med en så uppenbar och omedelbar effekt. Så snart jag började arbeta på BrainLit-kontoret med BioCentric Lighting runt omkring mig började jag sova bättre på nätterna. De första veckorna i en ny tjänst hos en ny arbetsgivare kan vara tröttande med mycket att lära sig, så jag undrade när tröttheten skulle börja drabba mig på eftermiddagarna - men det gjorde den aldrig tack vare ljuset, säger Emilson.  

Nu finns BioCentric Lighting inte bara runt omkring honom på hans nya arbetsplats, han använder också BrainLit Alven (intern länk till Alven-sidan) hemma där han kan njuta av samma personliga ljus som på kontoret. 

-Under pandemin började min fru arbeta hemifrån och hon upplevde samma resultat av BioCentric Lighting som jag gjorde. På kvällarna blir vi trötta tidigare i stället för att känna oss stressade och kan sova bättre. Detta liknar det vi fick höra som barn - gå ut och lek i friska luften, förutom att vi nu kan stanna inomhus och leka i det friska dagsljuset från BioCentric Lighting, avslutar Emilson.