BrainLit®

Malte kommer närmare sina föräldrar med ny belysning​

11 Oktober 2018

Den innovativa ljussystemlösningen med BCL på neonatalavdelningen, Helsingborgs sjukhus, gör stor skillnad för Malte och andra prematura barn och deras familjer.

Vill du veta mer?

Upplev naturligt ljus inomhus med BrainLits dynamiska BioCentric Lighting™ system.

BrainLit® -produkter och -tjänster är inte avsedda att diagnostisera, behandla eller förhindra medicinska tillstånd. BrainLit® ansvarar inte för några hälsorelaterade beslut som tas av användaren, inklusive sjukvårdspersonal när de använder BrainLit® -produkter och -tjänster.