BrainLit®

Nobelpris 2017 - Om molekylära mekanismer som styr cirkadiska rytmen

2 Oktober 2017

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2017 delas av Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm. Deras upptäckter förklarar hur växter, djur och människor optimerar sin fysiologi så att den är väl förberedd inför dygnets olika faser. Läs mer.

Vill du veta mer?

Upplev naturligt ljus inomhus med BrainLits dynamiska BioCentric Lighting™ system.

BrainLit® -produkter och -tjänster är inte avsedda att diagnostisera, behandla eller förhindra medicinska tillstånd. BrainLit® ansvarar inte för några hälsorelaterade beslut som tas av användaren, inklusive sjukvårdspersonal när de använder BrainLit® -produkter och -tjänster.