Tiede

Biosentrisen hyvinvointivalaistuksen (BioCentric Lighting™) taustalla oleva tiede perustuu ihmisen anatomian ja valon vaikutuksen ymmärtämiseen.

Yhä useammat tutkimukset vahvistavat päivänvalon merkityksen terveydelle, hyvinvoinnille ja unelle. Uusinta teknologista ja lääketieteellistä tutkimusta sisällytetäänkin jatkuvasti konseptiimme yhteistyössä tieteellisen neuvoa-antavan lautakuntamme kanssa. Näin varmistamme, että tarjoamme parhaat tieteellisesti perustellut valaistusympäristöt kaikkiin tarpeisiin.

Valossa on kyse muustakin kuin näkemisestä

Valo ei ole vain näkemistä, vaan myös kehon synkronointia vuorokauden ajan kanssa. Vuorokausirytmit – joita kutsutaan usein "biologiseksi kelloksi" - ovat sisäisiä biologisia aktiviteetteja, jotka kiertävät 24 tunnin toistuvissa sykleissä ja säätelevät monia fysiologisia, henkisiä ja emotionaalisia prosesseja ja käyttäytymismalleja.

Kronobiologia, eli kehon erilaisten kellojen toiminnan ja ajoituksen ymmärtäminen, on noussut yhdeksi tärkeimmistä tieteenaloista ihmisen fysiologian ymmärtämisessä. Sen ytimessä on biologisten toimintojen synnynnäisen rytmin ymmärtäminen.

Valo vaikuttaa kaikkiin

Evoluutio on tehnyt valon luonnollisesta vaihtelusta välttämätöntä ihmiskunnalle, ja tämä tarve ei ole muuttunut muuttuneesta käyttäytymisestämme huolimatta. Valolla on merkittävä vaikutus biologisiin toimintoihin ja päivittäisiin rutiineihimme, ja se on keskeinen hyvinvointimme kannalta.

Altistuminen päivänvalolle vaikuttaa unen laatuun, tehokkuuteen, valppauteen ja muihin vastaaviin terveyteemme vaikuttaviin tekijöihin. Sen hyödyt ovat koettavissa ja mitattavissa yksilö- ja organisaatiotasolla.

Valo on teknologiaa

Yhä useammat tutkimukset vahvistavat päivänvalon merkityksen terveydelle, hyvinvoinnille ja unelle. Jatkuva tutkimus antaa uutta tietoa valon hyödyllisistä vaikutuksista unen ja hyvinvoinnin parantamiseen. BrainLiti:n teknologiaa kehitetään jatkuvasti uusimpien tutkimusten ja tieteellisen neuvoa-antavan lautakuntamme mukaisesti. Tämä luo sisävalaistukselle tulevaisuuden, jossa ihmisen hyvinvointi on aina keskiössä.

Usein kysytyt kysymykset

Järjestelmämme

Ladattavat materiaalit