Teknologia

BrainLit ei ole vain valo – se on älykäs IoT-valaistusjärjestelmä

BrainLit tarjoaa erilaisia järjestelmäkokonaisuuksia, jotka tarjoavat BioCentric Lighting™ -valaistuksen ja oheispalvelut, jotka kaikki on suunniteltu käyttäjän nykyiset tarpeet ja tulevaisuuden tavoitteet huomioon ottaen. 

BrainLit -kattopaneeli

Järjestelmät

BioCentric Lighting (BCL)™ -järjestelmiin kuuluvat integroidut ratkaisumme BrainLit Elven sekä vapaasti seisova ratkaisumme BrainLit Alven. 

Integroidut ratkaisut koostuvat valaisimien, ohjausjärjestelmien ja antureiden yhdistelmästä, joka täyttää teknisten järjestelmien ja algoritmien käsittelyominaisuuksien, kuten järjestelmän optimoinnin, viiveen ja tarkkuuden, korkeimmat vaatimukset. 

Palvelut ja ominaisuudet

BioCentric Lighting™ -palveluihin kuuluvat tekniset palvelut, yrityspalvelut, tietopalvelut, käyttäjäpalvelut, kuten BrainLit-sovelluksemme, sekä tuotteet; valoreseptit ja anturit. 

BrainLitin omat valoreseptit määrittelevät ja täsmentävät, millaista valoa kukin valaisin säteilee milloinkin. 

Anturitietoja voidaan käyttää valonvalotuksen säätämiseen asiakkaan tarpeiden mukaan ja tulevaisuudessa valoreseptien säätämiseen tietyn käyttäjän tavoitevaloprofiilin mukaisesti. BrainLitin maailmanlaajuinen teollis- ja tekijänoikeussalkku kattaa yksilöllisten valoreseptien avulla personoidun valon käsitteen. 

Valo terveydelle ja hyvinvoinnille

BrainLitin patentoitu BioCentric Lighting™ -järjestelmä sisältää valaisimia, ajureita, antureita ja algoritmipohjaisia valoreseptejä, jotka pystyvät vastaamaan eri käyttäjien tarpeisiin ja eri vuorokaudenaikoihin. 

Skaalautuva ja joustava ratkaisu

Käyttöönoton ja ylläpidon näkökulmasta valaistusratkaisumme skaalautuvat vaivattomasti. Koon kasvun ei tarvitse merkitä monimutkaisuuden lisääntymistä. 

Valaisimet, jotka täyttävät korkeimmat vaatimukset

Kaikki BrainLit-valaisimet täyttävät Pst LM ≤ 1, SVM ≤ 0,4 ja IEEE 1789 -standardin koko dynaamisella alueella, jotta varmistetaan, ettei haitallista valon välkyntää esiinny, ja ne ylittävät CRI Ra 90:n luonnollisen värintoiston saavuttamiseksi.

Tulevaisuuden kestävä teknologia

BrainLit-valaistusjärjestelmät on suunniteltu tulevaisuudenkestäviksi. Kaikki järjestelmämme voidaan liittää BrainLit Cloud -pilvipalveluun ohjelmistopäivityksiä varten, ja käytämme pitkälle spesifioituja, pitkäikäisiä laitteistoja, jotka voivat toistaa minkä tahansa valoympäristön. 

Tuottoa sijoituksellesi

Haluamme intohimoisesti varmistaa, että korkealaatuinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä valaistusratkaisumme on mahdollisimman laajan yleisön saatavilla. Hinnoittelurakenteemme takaa asiakkaillemme merkittävän tuoton terveyden ja hyvinvoinnin kautta. 

Valon tiede

Yhä useammat tutkimukset tukevat päivänvalon merkitystä unen, vireystilan, kognitiivisen suorituskyvyn ja yleisen terveyden kannalta. 

BioCentric Lighting™simuloi päivänvalon tärkeimpiä näkökohtia ja auttaa sinua ylläpitämään tervettä vuorokausirytmiä.