Teknologia

BrainLit ei ole vain valo – se on älykäs IoT-valaistusjärjestelmä

BrainLit tarjoaa erilaisia biosentrisiä (BioCentric Lighting™) valaiskokonaisuuksia ja oheispalveluja, jotka on suunniteltu kattamaan käyttäjän nykyiset tarpeet ja tulevaisuuden tavoitteet.

Biosentrinen valaistus reagoi ihmisen henkilökohtaiseen valon tarpeeseen ja säätää valon spektriä ja aallonpituutta automaattisesti vuorokaudenajan ja henkilökohtaisen vuorokausirytmin mukaisesti.

BrainLit -kattopaneeli

Järjestelmät

BioCentric Lighting (BCL)™ -järjestelmiin kuuluvat integroidut ratkaisumme: BrainLit Elven  ja BrainLit UVen ja vapaasti seisova BrainLit Alven -hyvinvointivalo.

Kukin järjestelmä koostuu valaisimien, ohjausjärjestelmien ja antureiden yhdistelmästä, ja se täyttää korkeimmat vaatimukset teknisten järjestelmien ja algoritmien käsittelyominaisuuksille, kuten järjestelmän optimoinnille, viiveelle ja tarkkuudelle. Datapankki ja siihen liittyvät oppivat algoritmit ja tekoäly (AI) mahdollistavat henkilökohtaisten valaistusreseptien luomisen. Datan perusteella luodut valaistusreseptit ottavat huomioon yksilölliset erot ja auttavat tasapainottamaan vuorokausirytmiä. 

BrainLit kohdevalaisimet
BrainLit Alven toimistoympäristössä

Palvelut ja ominaisuudet

Järjestelmä yhdistää valaisimet ja anturit käyttäjätietoon ja optimoi sen perusteella hyvinvointivalaistuksen patentoitujen algoritmien avulla. Mobiilisovellus kartoittaa käyttäjän vuorokausirytmin ja arvioi valon tarpeen. 

Biosentrinen valaistus on myös täysin automaattinen ja oppiva. 

BrainLit-järjestelmä hyödyntää patentoituja valaistusreseptejä, jotka säätävät valon kirkkautta ja aallonpituutta henkilökohtaisen tarpeen ja vuorokaudenajan mukaisesti.

BrainLit Alven toimistoympäristössä

Markkinoinden ainoa valastusratkaisu joka tasapainottaa vuorokausirytmiä

BrainLiti:n patentoitu biosentrinen hyvinvointivalaistus -järjestelmä (BioCentric Lighting™) sisältää valaisimia, ajureita, antureita ja algoritmipohjaisia valoreseptejä, jotka pystyvät vastaamaan eri käyttäjien tarpeisiin ja eri vuorokaudenaikoihin.

Skaalautuva ja joustava ratkaisu

Käyttöönoton ja ylläpidon näkökulmasta BioCentric Lighting™ -ratkaisut skaalautuvat vaivattomasti.

BrainLit -hyvinvointivalaistus perustuu modulaarisiin komponentteihin. Niitä yhdistämällä voidaan luoda optimaalinen ratkaisu erilaisiin käyttötarkoituksiin ja erikokoisiin tiloihin. Koon kasvun ei tarvitse merkitä monimutkaisuuden lisääntymistä.

 

Valaisimet, jotka täyttävät korkeimmat vaatimukset

BrainLit -hyvinvointivalaistus vaikuttaa terveyteen, toiminnallisuuteen ja mielialaan yksilötasolla.

Kaikki BrainLit -valaisimet täyttävät sekä Pst LM ≤ 1, SVM ≤ 0.4 että IEEE 1789 koko dynaamisella alueella, jotka ovat alan tiukimmat välkyntästandardit.

Tulevaisuuden kestävä teknologia

BrainLit BCL™ -järjestelmät on suunniteltu kestäviksi ratkaisuiksi. Kaikki järjestelmämme voidaan liittää BrainLit Cloud -pilvipalveluun ohjelmistopäivityksiä varten, ja käytämme pitkälle spesifioituja, pitkäikäisiä laitteistoja, jotka pystyvät toistamaan minkä tahansa valoympäristön.

Tuottoa sijoituksellesi

Haluamme intohimoisesti varmistaa, että korkealaatuinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä valaistusratkaisumme on mahdollisimman laajan yleisön saatavilla. Hinnoittelurakenteemme takaa asiakkaillemme merkittävän tuoton terveyden ja hyvinvoinnin kautta.

Valon tiede

Yhä useammat tutkimukset tukevat päivänvalon merkitystä unen, vireystilan, kognitiivisen suorituskyvyn ja yleisen terveyden kannalta. 

BrainLit -hyvinvointivalon hyödyt on tieteellisesti todistettu. Sen pohjana on ihmisen fysiologian, erityisesti kronobiologian syvällinen ymmärtäminen. Valo säätelee vuorokausirytmiä, joka puolestaan ohjaa biologisia toimintoja ja vaikuttaa kehon ja mielen toimintaan monella tavalla. Siksi sen vaikutus näkyy ja tuntuu.