Muut kohteet

Oppilaitokset

Valaistuksella on keskeinen rooli tehokkaan ja mukavan oppimisympäristön luomisessa. Biosentrinen (BioCentric Lighting™) valaistus voi auttaa varmistamaan, että opiskelijat saavuttavat täyden potentiaalinsa opintojensa edistämisessä.  Kenttätutkimuksen tulokset osoittavat eräässä tanskalaisessa koulussa, että biosentrinen valaistus paransi matematiikan koetuloksia 12%. 

Unihäiriöt ja viivästynyt unirytmi ovat yleisiä lasten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Lundin yliopiston opinnäytetyö tutki unen laatua teini-ikäisillä koululaisilla, jotka olivat altistuneet biosentriselle valaistukselle verrattuna tavalliseen valaistukseen. Tutkimus osoitti, että ryhmän unen laatu parantui – vähemmän öisiä heräämisiä verrattuna ryhmään joka vietti aikaa tavallisessa valaistuksessa.

Biosetrisen valaistuksen mahdollisuudet oppilaitoksissa

Nuori nainen pitää kädessään kirjoja

Näe ja koe BrainLit

Mies makaa sängyllä matkalaukkujen kanssa

Vierastilat

Valaistusympäristöllä voi olla myönteinen vaikutus vierailukokemukseen. Tarjoamalla vieraille ja henkilökunnalle mahdollisuuden mukauttaa valoympäristöään, voit räätälöidä yksilöiden yksilölliset tarpeet samoissa tiloissa.  

Esimerkiksi, BrainLit Alven -valaisin voidaan sijoittaa yhteisiin tiloihin, kuten aulatiloihin, vastaanottoihin ja oleskelutiloihin. Vierailijoille voidaan tarjota "piristys-" tai "rentoutumis-" istuntoja, jotka auttavat heitä selviytymään päivästä. Lisäksi järjestelmä voi auttaa lievittämään kaukaa tulevien vieraiden aikaerorasitusta. Grand Hotel Lundissa, biosentrinen valaistus (BioCentric Lighting™) auttaa konferenssivieraita pysymään valppaina kokousten aikana.

Biosetrisen valaistuksen mahdollisuudet vierastiloissa

Vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa on käymässä läpi valtavaa muutosta. Nyt enemmän kuin koskaan keskitytään ainutlaatuisten ja tehokkaiden ostokokemusten luomiseen. Valaistuksen tulee luoda olosuhteet, jotka motivoivat henkilöstöä ja edistävät terveyttä sekä tukevat asiakaskokemusta.

Yhdistämällä BrainLit:n järjestelmäratkaisut voit luoda räätälöidyn ratkaisun yrityksesi tarpeisiin ja tilavaatimuksiin. 

Biosetrisen valaistuksen mahdollisuudet vähittäiskaupassa

Myymäläympäristö BioCentric Lighting -valaistuksella